Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Nyt alkaa eläketuen haku

Kela

Eläketuki on tarkoitettu ikääntyville pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat saanet työmarkkinatukea KELASTA. Tukea maksetaan kesäkuun alusta alkaen.

Eläketuen hakeminen on alkanut. Täysimääräinen tuki on takuueläkkeen suuruinen eli 760,26 e/kk vuonna 2017. Sitä vähentävät tietyt eläkkeet ja korvaukset.

– Tuen myöntämiseen on yksityiskohtaiset edellytykset, ja etuus on voimassa vain tietyn ajanjakson. Olemme Kelassa arvioineet, että eläketukeen oikeutettuja olisi kaikkiaan noin 5 300, etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo.

Eläketukea voi hakea, kun asuu Suomessa, on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016 ja saanut työmarkkinatukea 31.8.2016. Lisäksi hakijan on täytynyt saada Kelasta työmarkkinatukea vähintään 1250 päivää tai saada enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea Kelasta vähintään 750 päivää. Tukea ei voi saada, jos saa sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa tai esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä. Tietoa muiden etuuksien vaikutuksista eläketukeen löydät Kelan verkkosivuilta. Voit myös olla yhteydessä Kelaan, jotta saat tietoa siitä, miten eläketuki vaikuttaa muihin etuuksiin.

Raute muistuttaa siitä, että tuen maksu lakkaa, kun henkilö siirtyy eläkkeelle tai täyttää 65 vuotta. Kansaneläkettä ja takuueläkettä voi hakea 65-vuotiaana, jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se on jäänyt pieneksi. Jos henkilö siirtyy työeläkkeelle alle 65-vuotiaana, hän voi hakea kansaneläkettä varhennettuna vanhuuseläkkeenä, jos työeläke on pieni. Silloin kansaneläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys.


Kuinka haen eläketukea

Kela haluaa palvella yhdenvertaisesti ja vastuullisesti. Kela lähettää viikolla 19 kirjeen ja hakemuslomakkeen niille henkilöille, joilla Kelan tietojen mukaan on todennäköisesti oikeus eläketukeen.

Jos et saa kirjettä, mutta arvioit, että sinulla olisi oikeus eläketukeen, voit täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen Kelan verkkosivuilta. Eläketukea haetaan lomakkeella Eläketuki (ET1). Postita hakemus Kelaan. Päätös tulee myös postitse kotiisi. Kelan verkkoasiointipalvelun viestitoiminnolla voit myös kysyä lisäkysymyksiä kaikista etuuksistasi.

Tuki voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. Sen voi hakea myöhemminkin, jos se tuntuu hyvältä ratkaisulta tai jos ei ole huomannut hakea sitä heti. Tuen voi myös jättää hakematta, vaikka olisi siihen oikeutettu.

Hakemuksia tulee Kelaan alkuvaiheessa todennäköisesti paljon, ja siksi päätöksen saaminen saattaa kestää.

Kela maksaa eläketuen kuukauden 4. päivänä. Jos pankit ovat silloin kiinni, maksupäivä on edellinen pankkipäivä.


Lisätietoja asiakkaille:


Lähde: Kela, tiedote, 9.5.2017
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 1-2 (123-124) 2017
Mosaiikki-Tampere № 2 (34) 2017
Mosaiikki-Helsinki № 2 (30) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 2 (48) 2017
Mosaiikki-Savo № 2 (28) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика