Kansalaisaloite haluaa mahdollistaa useamman kielen merkitsemisen väestötietojärjestelmään

11.1.2023, Familia ry, STT info


Suomi on monikielinen maa, mutta yksilöllä voi olla vain yksi virallisesti rekisteröity äidinkieli. Äidinkielenä monikielisyys -kansalaisaloite haluaa korjata epäkohdan.

Kahden kulttuurin perheiden järjestö Familia ry:n uuden kansalaisaloitteen tavoitteena on mahdollistaa se, että väestötietojärjestelmään voidaan merkitä useampi kieli.

Suomessa voi virallisesti olla vain yksi rekisteröity äidinkieli. Nykyiset tilastot eivät kerro totuutta monikielisyydestä. Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten henkilöiden määrä vuoden 2021 lopussa oli 8,3 prosenttia koko väestöstä. Useamman kuin yhden kielen rekisteröinti mahdollistaisi parempien monikielisten palvelujen suunnittelun esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa. Se toisi tilastollisesti näkyväksi myös monikieliset suomalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt sekä mahdollistaisi tarkemman tiedon kaksi- ja monikielisten perheiden tilanteesta ja tuen tarpeesta.

Kansalaisaloitteen nimien keräämisen on aloittanut kahden kulttuurin perheiden järjestö Familia.

„Useamman äidinkielen merkitsemisen mahdollisuus helpottaisi monien perheiden elämää, kun vanhempien ei tarvitsisi valita, kumman äidinkieli lapselle kirjataan järjestelmiin. Se parantaisi myös monien tilastojen luotettavuutta ja helpottaisi palvelujen järjestämistä, kun saatavissa olisi tarkempi tieto ihmisten kielellisestä taustasta“, huomauttaa Familian toiminnanjohtaja Elina Helmanen.

Äidinkielenä monikielisyys -aloitteen voi allekirjoittaa verkossa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi. Nimiä kerätään 11.7.2023 saakka.


Lähde: www.sttinfo.fi/tiedote

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli


Яндекс.Метрика