Maahanmuuttoon ja oleskelupiin lukuisia tiukennuksia — kokosimme uuden hallitusohjelman seitsemän keskeistä muutosta

Hallituksen tavoitteena on, että apu kohdistetaan kaikkein hädänalaisimmille ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö estetään.

Clarissa Jäärni, Tiina Karppi, Kaje Komulainen
16.6.2023, Yle Uutiset


Petteri Orpon johtamien neuvottelujen saldona julkaistu hallitusohjelma lupaa odotetusti merkittäviä kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Ohjelman maahanmuuttoa ja kotoutumista koskeva osuus on kaikkiaan 10 sivua pitkä. Maassaolon edellytyksiä tiukennetaan useilla eri toimenpiteillä, joiden tavoitteena on vahvistaa työperusteista maahanmuuttoa ja kotoutumista sekä rajoittaa pakolaisten saapumista Suomeen.

Kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Hallitus lupaa ohjelmassaan ottaa huomioon perustuslain reunaehdot muutoksia tehdessään. Hallitus muun muassa suunnittelee, että laiton maassaolo voisi johtaa vankeusrangaistukseen ja selvittää mahdollisuutta palauttaa laittomasti maassa olevia kolmansiin maihin. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kotouttaa 5–10 prosenttia maahanmuuttajista ruotsinkielisiksi. Myös Ukrainalaisten maahantulosta ja kotouttamisesta laadittiin erityisehdot.


Seitsemän keskeistä muutosta

1. Työperusteista oleskelulupaa uudistetaan. Jatkossa työperusteinen oleskelulupa raukeaa, mikäli henkilö ei yli kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen onnistu löytämään uutta työpaikkaa. Myös työnantajan velvollisuuksiin on tulossa uudistuksia: työnantajan on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle työsuhteen päättymisestä tai muutoksista sanktion uhalla.

2. Opiskelijaperusteisella oleskeluluvalla olevat henkilöt eivät saa turvautua suomalaiseen toimeentulotukeen. Oleskelulupa voidaan peruuttaa, mikäli he kuitenkin turvautuvat tukiin. Suomalaisten oppilaitosten lukukausimaksuja on tarkoitus tarkistaa.

3. Maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturva ja etuudet aiotaan eriyttää. Tarkoituksena on, että Suomeen pysyvästi asettuvilla henkilöillä on oikeus täyteen sosiaaliturvaan, kun taas maahanmuuttajilla on rajoitettu sosiaaliturva.

4. Pakolaiskiintiö aiotaan puolittaa. Hallitus suunnittelee laskevansa pakolaiskiintiön 500 henkilöön vuodessa, kun se tänä vuonna on ollut 1050. Lupa- ja palautusprosessia on tarkoitus sujuvoittaa ja mahdollisuutta palauttaa hakija kolmansiin maihin selvitetään.

5. Turvapaikka puolestaan myönnettäisiin enintään kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen kansainvälisen suojelun tarve pitäisi arvioida uudelleen.

6. Pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää jatkossa kuuden vuoden asumisaikaa. Ehtoihin kuuluu kielitaitotesti, kahden vuoden työhistoria ilman pitkäaikaista työttömyyttä tai toimeentulotukea, sekä nuhteettomuusvaatimus. Neljän vuoden asumisajan jälkeen pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää myös korkeiden, yli 40 000 euroa vuodessa, vuositulojen tai suoritetun korkeakoulututkinnon sekä työhistorian perusteella.

7. Myös Suomen kansalaisuuden saannin edellytyksiä aiotaan myös tiukentaa. Asumisaika pidennetään jatkossa kahdeksaan vuoteen, ja kansalaisuus- ja kielikoe tulevat pakollisiksi. Lisäksi hallitus aikoo palauttaa vaatimuksen «varsinaisesta toimeentuloedellytyksestä» kansalaisuutta hakiessa.


Maahanmuuttovirasto: positiivinen haaste

Maahanmuuttoa koskevat uudet hallitusohjelman säännökset koskevat erityisesti Maahanmuuttovirastoa. Viraston ylijohtaja Ilkka Haahtela kommentoi tuoreeltaan uutta hallitusohjelmaa. Hänen mukaansa uusi hallitusohjelma tulee lisäämään viraston työtä.

— Näyttää siltä, että meillä varmasti lisääntyy asioiden tarkistaminen, kun lupaperusteet tiukkenevat ja lupa-ajat lyhenevät. Meidän tehtävä on sekä sujuvoittaa että samalla hallita maahanmuuttoon liittyviä prosesseja enemmän, verrattuna edelliseen hallituskauteen.

Hänen mukaansa viraston on tarkoituksena ratkaista lisääntynyt työ automaatiolla sekä viranomaisyhteistyöllä.

— Aiomme kunnianhimoisesti kehittää automaatiota ja digitaalisia palveluja, jotta meidän asiakaspalveluorganisaation prosessit olisivat mahdollisimman nopeita, laadukkaita ja läpinäkyviä asiakkaille. Tämä kaikki on virastolle suuri haaste, mutta näen, että meillä on mahdollisuudet onnistua.


Lähde: yle.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика