Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Työttömyysturvan lakimuutos

Osa työttömyysturvan lakimuutoksista jatkuu 31.3.2021 asti

Useat työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset jatkuvat maaliskuun loppuun asti. Muutoksilla on helpotettu lomautettujen ja työttömien tilannetta ja etuushakemusten käsittelyä koronaepidemian aikana. Työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa.

Osa koronaepidemian takia tehdyistä työttömyysturvan lakimuutoksista jatkuu. Suojaosa on maaliskuun loppuun asti korotettu 500 euroon, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroon, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se pienentää työttömyysetuutta. Korotettu suojaosa koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.3.2021.

Liikkuvuusavustusta voi saada 31.3.2021 asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Työtulot sovitellaan 31.3.2021 asti yhteen 4 viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joina hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lisäksi yrittäjä voi itse ilmoittaa Kelaan koronaepidemian takia muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja.


Vuoden lopussa useat muutokset päättyvät

Joidenkin väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa. Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.1.2021 lähtien seuraavalla tavalla:

  • Työttömyysetuutta voi saada 5 omavastuupäivän jälkeen. Jos työttömyysetuuden maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020, omavastuupäiviltä voidaan maksaa työttömyysetuutta.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa kulua, eli peruspäivärahaa voi saada korkeintaan 300 tai 400 päivää työhistorian pituuden mukaan. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.—31.12.2020 ja kokonaan työttömillä 1.7.—31.12.2020.
  • Työttömyyspäivärahan työssäoloehto palautuu 26 viikkoon. Työttömyysetuuden hakija voi saada Kelan peruspäivärahaa, jos hän on ollut töissä 26 viikkoa edeltävien 28 kuukauden aikana ja jos myös muut ehdot täyttyvät. Lyhyttä, 13 viikon työssäoloehtoa sovelletaan, jos peruspäivärahan maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020.
  • TE-palvelut tutkii, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista.
  • Työttömän työnhakijan pitää tehdä työllistymissuunnitelma TE-palveluissa. Jos suunnitelmaa ei tee, voi menettää työttömyysetuuden.

Lähde: kela.fi

Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика