Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Muutoksia opintotukeen 1.1.2018 alkaen

Kela

Vuoden 2018 alusta 18–19-vuotiaiden mahdollisuus saada opintorahaa paranee, tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan ja opintotuen maksupäivä muuttuu.

Vuoden 2018 alusta vanhempien tulot eivät vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. Tällöin nämä opiskelijat voivat saada perusmääräisen opintorahan, 250,28 e/kk. Vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrän vielä vuoden 2017 loppuun: opintoraha pienenee tai sitä ei makseta ollenkaan, kun vanhempien yhteenlasketut vuositulot ovat vähintään 61 010 euroa. Jos itsenäisesti asuva 18–19-vuotias toisen asteen opiskelija ei vielä saa opintorahaa vanhempien tulojen vuoksi, hän voi hakea sitä 1.1.2018 jälkeiselle opiskeluajalle jo nyt.


Opiskelijan tulorajoja korotetaan

Opiskelijalla saa olla opintotuen lisäksi vuositulorajan verran muita tuloja. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta tukikuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea vuoden aikana. Vuoden 2018 alusta opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla. Korotuksen määrä perustuu palkkakehitykseen.

Esimerkiksi jos opiskelija nostaa vuonna 2018 opintotukea 9 kuukauden ajan, hänellä saa olla koko vuoden aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa. 10 tukikuukauden vuosituloraja on 10 650 euroa. Tänä vuonna 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa ja 10 tukikuukauden 10 540 euroa.


Opintotuen maksupäivä aikaistuu

Opintotuen maksupäivä muuttuu. Vuoden 2018 alusta alkaen opintoraha, asumislisä ja koulumatkatuki maksetaan kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Vuoden 2017 loppuun asti maksupäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.


Lisätietoja


Lähde: Kela, tiedote, 15.11.2017

Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017
Mosaiikki-Tampere № 3 (35) 2017
Mosaiikki-Savo № 4 (30) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика