Helsingin käräjäoikeus kielsi kaikki tuleviksi viikoiksi kaavaillut tehohoitajien lakot — uhkasakkoja yhteensä kuuden miljoonan euron edestä

Sairaanhoitopiirien mukaan lakot olisivat vaarantaneet ihmishenkiä. Miljoonan euron uhkasakko koskee erikseen jokaista aluetta sekä molempia hoitajajärjestöjä.

Oulun yliopistollinen sairaala halusi käräjäoikeuden kieltävän teho-osastoa uhkaavan hoitajalakon. Pohjois-Pohjanmaan lisäksi myös Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi jättivät turvaamistoimihakemukset.

Tuomas Rimpiläinen, Tiina Salumäki


Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt kolmen sairaanhoitopiirin vaatimukset väliaikaisesta turvaamistoimesta, joka kieltää hoitajajärjestö Tehyä ja Superia aloittamasta lakkoa sairaanhoitopiirien teho-osastoilla ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla.

Ylen saamista käräjäoikeuden ratkaisuista ilmenee, että käräjäoikeuden mukaan Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat saattaneet todennäköiseksi, että vastaajien työtaistelutoimenpiteet ovat toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta oikeuden tai hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia.

Käräjäoikeus toteaa, että asiaa ei ole käsittelyn tässä vaiheessa mahdollista arvioida enemmälti vastaajia kuulematta.

Turvaamistoimella ei ratkaista sitä, onko tehohoitajilla ylipäänsä oikeus mennä lakkoon vai ei. Käytännössä kyse on siitä, että asian ratkaisuun on näin saatu lisäaikaa, koska asiaa ei olisi ehditty ratkaista ennen lakkojen alkamista.

Sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet, että ne aikovat esittää vastaavan kieltovaatimuksen teho-osastolakoille myös pääasian käsittelyssä.

Käräjäoikeus toteaa, että hoitajat tavoittelevat lakolla palkkauksen parantamista, mikä on yleisesti hyväksyttävä tavoite. Lakosta myös aiheutuu tavanomaisesti myös taloudellisia menetyksiä, jotka eivät ole riittävä peruste rajoittaa lakko-oikeutta.

Käräjäoikeus kuitenkin toteaa päätöksissään, että asiassa on otettava huomioon myös perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus elämään ja oikeus terveyteen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on monasti luonnehtinut oikeuden elämään olevan yksi kaikkein perustavimman laatuisista sopimusmääräyksistä.


Yhteensä miljoonien eurojen uhkasakot

Käräjäoikeuden ratkaisu perustuu oikeudenkäymiskaareen ja Korkeimman oikeuden ratkaisuihin siitä, että työtaistelutoimenpide voidaan kieltää turvaamistoimenpiteenä.

Väliaikainen turvaamistoimi annettiin vastaajia eli hoitajajärjestöjä kuulematta, koska käräjäoikeuden mukaan turvaamistoimen tarkoitus olisi muutoin saattanut vaarantua.

Käräjäoikeus määräsi väliaikaisen turvaamistoimen miljoonan euron uhkasakon uhalla kummallekin hoitajärjestölle erikseen kaikkien sairaanhoitopiirien osalta.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos hoitajajärjestöt toteuttaisivat ensi viikon lakot jokaisella alueella, niille saattaisi langeta maksettavaksi yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

Käräjäoikeuden ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Turvaamistoimihakemuksissa sairaanhoitopiirit vaativat käräjäoikeutta tekemään ensin väliaikaisen ja myöhemmin lopullisen turvaamistoimen, jolla lakot voitaisiin estää.


«Nukun ensi yönä paremmin»

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen kommentoi päätöstä Ylelle.

— Päätös on tehopotilaiden kannalta erittäin hyvä. Tällä päätöksellä voimme varmistaa, ettei potilaidemme henki vaarannu, Virolainen sanoo.

Myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä koettiin helpotuksen tunteita käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

— Suuri huoli potilasturvallisuudesta on nyt poistunut. Tärkeintä on, että työehtosopimusneuvottelut jatkuvat rauhassa, ja sillä rintamalla saadaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu, sanoo vt. johtajaylilääkäri Juhani Grönlund.

Hänen mukaansa lakonuhalla on ollut merkittävä vaikutus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimintaan, koska teho-osaston lakkoon valmistautuminen on syönyt keskussairaalan resursseja.

— Potilaiden hoito on voitu taata, mutta erilainen kehitystoiminta ja hyvinvointialueen valmistelu, näistä se on ollut pois. Ilman muuta nukun ensi yönä paremmin, Grönlund sanoo.

Sairaanhoitopiirien mukaan turvaamistoimet ovat välttämättömiä, sillä muutoin potilasturvallisuus teho-osastoilla vaarantuu ja ihmisiä kuolee. Huolen taustalla on se, että hoitajajärjestöt eivät ole suostuneet antamaan lakon aikana niin sanottua suojelutyötä, jolla potilasturvallisuus taattaisiin.


Lähde: yle.fi/uutiset

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика