Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Nyt kannattaa kokeilla YRITTÄJYYTTÄ

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) on suomalaisten yrittäjien vuonna 1995 perustama itsenäinen työttömyyskassa. Kassan tavoitteena on lisätä yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla. Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 25 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton tai järjestön jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen työttömänä ansiosidonnaista päivärahaa. SYT-kassa maksaa työttömyysetuuksia keskimäärin 850 jäsenelleen kuukausittain. SYT-Kassan yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaeissa. SYT: n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.


Vuoden alusta tulleen lakimuutoksen myötä työtön voi kokeilla yrittäjyyttä huoletta neljä kuukautta ilman pelkoa työttömyysetuuden menetyksestä. Tähän asti yritystoiminnan aloittaminen on pääsääntöisesti katsottu päätoimiseksi, ja työttömyysetuuden maksaminen on loppunut heti kun yritystoimina on aloitettu.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT) kassanjohtajan Merja Jokisen mielestä lakimuutos on oikein tervetullut uudistus.

̶ Lakimuutoksen mukaan yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Eli yritystoimintaan käytetty aika tai tulot eivät ole este työttömyysetuuden maksamiselle. Kun yritystoiminnasta saa tuloja, ne huomioidaan työttömyysetuuden maksamisessa sovitellun päivärahan sääntöjen mukaan. Lisäksi työttömyysturvan aktiivimallin mukaisen aktiivisuusedellytyksen voi myös täyttää toimimalla yrittäjänä. Yrittäjillä aktiivisuusedellytys täyttyy, jos yritystoiminnasta on tuloa 241,04 euroa 65 maksupäivän aikana, sanoo Jokinen.


Mitä tapahtuu neljän kuukauden kuluttua?

TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden neljän kuukauden kuluttua kuten se aiemmin arvioitiin yritystoiminnan alkaessa. Mikäli yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, työttömyysetuuden maksu lakkaa. Jos yritystoiminta todetaan sivutoimiseksi, voidaan edelleen maksaa soviteltua päivärahaa.

Merja Jokisen mukaan tämä on se hetki, jolloin yritystoiminnan voi lopettaa, mikäli näyttää siltä ettei yritystoiminta kannata. Tällöin yrittäjä saa edelleen vanhaa työttömyyskorvausta, ellei sen saamiselle ole muita esteitä.

̶ Vaikka neljä kuukautta on lyhyt aika, niin jonkinlaisen tuntuman yritystoiminnan potentiaalista jo näkee. Tämä on myös hetki, jolloin voi aidosti siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi, ottaa YEL-vakuutus vähintään 12 576 euron vuosityötulolla ja liittyä SYT-kassan jäseneksi, ja hakea vaikkapa TE-toimiston myöntämää starttirahaa.

Jokisen mukaan työttömyysturvajärjestelmän perisyntinä on ollut juuri yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä jäykkyys, mikä on saanut aikaan sen, ettei yrittäjyyttä uskalleta kokeilla etuuksien menetyksen pelosta. Ja koska aloittava yrittäjä ei saa yritystuloa heti niin taloudellinen epävarmuus on ollut liian suuri uhka. Tämä lakimuutos on kannustava, ja vastaa aiempaan epäkohtaan.

̶ Kun kaikki taloudellinen aktiviteetti on nyt nousussa, yhä useamman työttömän kannattaa miettiä omaa osaamistaan ja ryhtyä rohkeasti kokeilemaan, josko sille löytyisi kysyntää ja markkinoita. Yrittäminen vaatii aina rohkeutta ja riskinottokykyä. Töitä pitää tehdä paljon ja omaa osaamista pitää osata myydä ja markkinoida.


SYT-kassa turvaa yhä useampaa yrittäjää

Päätoimisen yrittäjyyden alkaessa kannattaa miettiä myös työttömyysturvaansa. Aiemmin palkansaajana olleen palkansaajakassan jäsenen kannattaa vaihtaa kassajäsenyys yrittäjien työttömyyskassaan, koska palkansaajakassan jäsenyys ei kerrytä yrittäjän päivärahaoikeutta ja sen lisäksi jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta. Yrittäjäkassan jäsenyys edellyttää, että yrittäjä on ottanut riittävän suuren YEL-vakuutuksen.

Vuodenvaihteessa yhä useampi yrittäjä onkin liittynyt SYT-kassaan. Uusia jäseniä on tammikuun alkupuolella tullut jo yli 400. Viime vuonna SYT-kassaan liittyi yli 3500 uutta jäsentä

Jokisen mukaan tämä on selvä osoitus siitä, että yhä useampi yrittäjä tuntee yrittäjän työttömyyskassan ja mieltää yritystoimintaan liittyviä riskejä, joita voi hyvin hallita kassajäsenyydellä.

̶ Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla annetaan ymmärtää, että yrittäjälle ei ole minkäänlaista työttömyysturvaa. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Yrittäjä ei jää lähtökohtaisesti tyhjän päälle, jos yritystoiminta jostain syystä epäonnistuu, sillä jos yrittäjä ei kuulu yrittäjäkassaan, työttömyyskorvauksen maksaa Kela, sanoo Jokinen.


Lähde: Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa, tiedote
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
«Мозаика» № 9–10 (131–132) 2017
Mosaiikki — Vaasa № 4 (50) 2017
Mosaiikki — Helsinki № 4 (32) 2017

Siirry ylösЯндекс.Метрика