Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman tehtävänä on edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien kotoutumista ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Jotta vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle maahanmuuttajalle kuuluvat oikeudet voivat toteutua, pitää omista oikeuksista olla tietoinen. Toivomme tämä oppaan olevan hyödyllinen tiedon lähde. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta pyritään Suomessa edistämään useilla laeilla, erilaisilla palveluilla ja tukimuodoilla. Tavoitteena on, että vammaiset ihmiset voivat elää mahdollisimman aktiivista elämää: käydä töissä, opiskella, harrastaa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Suomen perustuslakiin on kirjattu jokaiselle kuuluvat perusoikeudet. Perusoikeuksia ovat muun muassa yhdenvertaisuus, oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Perusoikeuksia ovat myös liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja, oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja työhön sekä oikeus omaan kieleen. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa asettaa eri asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöö

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan palveluopas on tarkoitettu perusoppaaksi vammaisille ja pitkäaikaissairaille maahanmuuttajille, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville. Oppaassa on perustietoa niistä palveluista, oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista, jotka tukevat itsenäistä ja aktiivista elämää Suomessa.

Lue Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas | PDF


Lähde: Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA
www.tukikeskushilma.fi


Яндекс.Метрика