Uusi tupakkalaki

Uusi tupakkalaki voimaan elokuussa

Uudella lailla savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä kielletään kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vanilja ja mentoli. Taloyhtiö voi puuttua parvekkeella tupakointiin entistä helpommin. Nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulevat Suomen markkinoille saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa. Autossa tupakointi on kielletty, jos kyydissä on alle 15-vuotiaita.

Uusi laki panee täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivin. Osa lakimuutoksista perustuu puolestaan Suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin.


Miksi tupakkalaki uusittiin?
Edellinen tupakkalaki oli vuodelta 1976. Lakia oli muutettu kymmeniä kertoja, minkä vuoksi se oli hajanainen. Uudistus liittyi EU:n tupakkatuotedirektiiviin, joka piti panna täytäntöön jäsenmaissa. Lisäksi osa uuteen lakiin tulleista muutoksista perustui Suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin.

Miksi omassa autossa ei saa polttaa, kun kyydissä on alle 15-vuotiaita?
Kiellolla suojellaan lasten terveyttä, sillä tutkimustulosten mukaan altistuminen tupakansavulle etenkin pienessä tilassa vahingoittaa lasten valtimoita sekä altistaa lapset sydän- ja verisuonisairauksille, astmalle, allergiselle nuhalle ja keuhkoputkentulehdukselle. Tupakointikielto autossa vähentää lasten altistumista tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille.

Miksi kaikki savuttomat tupakkatuotteet kielletään?
Tupakkalain tavoitteena on kaikkien tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tarkoituksena ei ole, että savukkeet korvattaisiin savuttomilla tupakkatuotteilla, jotka nekin ovat haitallisia terveydelle. Lisäksi nuuskan kieltoa on yritetty kiertää väittämällä tuotetta esimerkiksi purutupakaksi, joka oli aiemmin sallittua Suomessa.

Miksi tupakka-askeissa on varoituskuvat?
Kuvien avulla halutaan kertoa ja varoittaa tupakan todellisista vaikutuksista ihmisen terveyteen. Kuvat huomataan paremmin, ja ne vaikuttavat ihmisiin voimakkaammin kuin tekstivaroitukset, joita nykyisissä askeissa on. Vanhat askit, joissa on pelkät tekstivaroitukset, saavat kuitenkin olla myynnissä 20.5.2017 saakka.

Miksi savukkeet eivät saa enää maistua mentolille?
Kielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin. Makuaineet, kuten mentoli tai suklaa, lisäävät tutkimusten mukaan erityisesti nuorten tupakointikokeiluja ja vaaraa ryhtyä tupakoimaan säännöllisesti. Makuaineet poistamalla halutaan vähentää tupakoinnin houkuttelevuutta.

Mentolisavukkeet saattavat aiheuttaa muita savukkeita voimakkaamman riippuvuuden. Tämä johtuu siitä, että mentoli puuduttaa limakalvot, jolloin tupakoitsija vetää savua hyvin syvälle keuhkoihin. Mentolisavukkeet saavat olla myynnissä 20.5.2020 asti.

Voiko parvekkeella, terassilla tai pihalla tupakoida vapaasti?
Uusi laki ei kiellä tupakointia parvekkeella tai asunnon ulkoalueilla, mutta taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa esimerkiksi juuri parvekkeille. Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen siis riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa, toisin kuin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta. Parvekkeella tupakointia koskevaa sääntelyä sovelletaan 1.1.2017 alkaen.

Miksi sähkösavukkeita säännellään samalla tavoin kuin tavallisia savukkeita?
Sähkösavukkeissa käytetyistä nesteistä on löydetty useita terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista terveydelle ei myöskään ole vielä tutkimustietoa. Sähkösavukkeet sisältävät usein nikotiinia, joka on riippuvuutta aiheuttava ja myrkyllinen aine. Suomessa halutaan minimoida sähkösavukkeisiin ja niiden sisältämään nikotiiniin liittyvät riskit esimerkiksi säätämällä tupakkalaissa tuotteille ostoikäraja, kieltämällä niiden markkinointi ja etämyynti sekä rajoittamalla niiden makuaineita sekä maahantuontia ja käyttöä.

Saako tupakkatuotteita tai sähkösavukkeita tilata netistä?
Ei saa. Sekä rajat ylittävä että Suomen sisäinen netti- ja muu etämyynti on uuden tupakkalain mukaan kiellettyä.Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden rajat ylittävän etämyynnin kieltoa sovelletaan 1.1.2017 alkaen.

Saako Venäjältä tuoda tupakkatuotteita ilman rajoituksia lyhyiltäkin matkoilta? Ei. Uuden tupakkalain myötä Suomessa asuvan matkustajan on oltava poissa Suomesta yli 24 tuntia, jotta hän ylipäänsä saa tuoda tupakkatuotteita maahan ETA-alueen ulkopuolelta. Vastaavasti ETA-maan ulkopuolella asuvan henkilön matkan Suomessa on kestettävä yli kolme vuorokautta, jotta hän saa tuoda tupakkatuotteita Suomeen. Tällä halutaan ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, johon nykyisin on mahdollisuus erityisesti Suomen itärajalla.

– Lakia on jo tiedotusvälineissä ja keskustelupalstoilla ehditty luonnehtia tiukaksi ja holhoavaksi. Todellisuudessa eri puolilla maailmaa tupakkalainsäädännössä on menty meidän lakiamme pidemmälle - itse asiassa olemme jo osin jälkijunassa, huomauttaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

– Suomi on kuitenkin eturintamassa siinä, että meillä tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta kirjattiin lakiin jo kuusi vuotta sitten – ensimmäisenä maana maailmassa. Sen jälkeen tavoite on saanut lumivyörymaisesti kannatusta muissa maissa ja meidän esimerkkiämme seurataan samansuuntaisilla tavoitteilla.

Uudessa tupakkalaissa muun muassa tupakkatuotteiden ostoikäraja pysyy ennallaan 18 vuodessa. Tupakkatuotteiden saatavuus vaikuttaa erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ostoikäraja on 21 vuotta yli 100 kaupungissa tai piirikunnassa, muun muassa New Yorkissa, Bostonissa ja Havaijilla. Noin 90 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin alle 19-vuotiaina ja hyvin harva koskee tupakkaan ensimmäistä kertaa yli 20-vuotiaana.

– Suomessa tupakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan 13–15-vuotiaana. Valtaosa nuorista pitää kokeiluja harmittomana eikä tiedä, että nikotiiniriippuvuus voi syntyä jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Ikäraja on yksi tehokas keino siirtää kokeilut myöhempään ikään, jolloin kiinnostus tupakkaan voi jo olla vähentynyt, kun tupakalla ei tarvitse enää osoittaa aikuisuutta, Hara sanoo.

Myöskin yksityisautojen tupakointikielto on monessa maassa ulotettu pidemmälle kuin meillä. Esimerkiksi Englannissa ja Skotlannissa ei saa tupakoida lainkaan, jos kyydissä on alaikäisiä. Kansainvälisesti ikärajat vaihtelevat 12:sta 19:ään vuoteen – meillä raja asettuu 15 vuoteen.


Materiaalin kokosi Irina Senkina.

Lähde:
www.suomenash.fi/fin/ajankohtaista/2016/06/uusi-tupakkalaki-voimaan-elokuussa/
http://stm.fi/tupakkapolitiikka/usein-kysyttyja-kysymyksia-tupakkalaista
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 5-6 (117-118) 2016
Mosaiikki-Vaasa № 4 (46) 2016
Mosaiikki-Helsinki № 3 (27) 2016
Mosaiikki-Tampere № 4 (32) 2016
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 3 (20) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика