Tilapäinen suojelu ei tarkoita oikeutta saada Kelan asumisperusteisia etuuksia 

Tiedote. Julkaistu: 05.04.2022, Kela


Tilapäisen suojelun saaminen ei tarkoita, että henkilö saisi samalla oikeuden Kelan asumisperusteisiin etuuksiin. Asumisperusteisiin etuuksiin voi kuitenkin olla oikeus, jos Kela katsoo henkilön asuvan Suomessa vakinaisesti. Tilapäistä suojelua saava voi käyttää vastaanottokeskuksen järjestämiä palveluita.

Jos tilapäistä suojelua saava henkilö on tullut Suomeen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen eikä hänellä ole aiempia siteitä Suomeen, hän ei yleensä voi saada Kelan asumisperusteisia etuuksia, kuten yleistä asumistukea, lapsilisää tai sairausvakuutuksen etuuksia. Tilapäisen suojelun perusteella ei voi saada myöskään toimeentulotukea tai opintotukea.

Tilapäistä suojelua saavalla voi kuitenkin olla oikeus Kelan asumisperusteisiin etuuksiin, jos Kela katsoo hänen asuvan Suomessa vakinaisesti. Arvio perustuu kokonaisharkintaan.

Kela voi katsoa henkilön asuvan vakituisesti Suomessa, jos

  • hänen perheenjäsenensä (esimerkiksi puoliso tai alaikäinen lapsi) asuu jo vakinaisesti Suomessa
  • hän on aiemmin asunut vakinaisesti Suomessa
  • hänellä on työ- tai opiskelupaikka Suomessa vähintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeuden Kelan etuuksiin voi saada myös silloin, jos työskentelee Suomessa ja palkka on vähintään 741,75 e/kk.

Kelan etuuksia ja Kela-korttia voi hakea asiointipalvelu OmaKelassa tai hakemuslomakkeilla. Hakemuksen lisäksi täytyy tehdä ilmoitus Suomeen muutosta. Sen voi tehdä joko OmaKelassa tai lomakkeella Y 77 (pdf).


Vastaanottokeskukset järjestävät palveluita ja turvaavat toimeentulon

Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja saada vastaanottokeskuksen kautta palveluita. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja tarvittaessa heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan vastaanottorahalla. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus tehdä työtä.

Vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Maahanmuuttovirasto.

Ukrainan- ja venäjänkielinen käännös tiedotteesta julkaistaan myöhemmin.

Lue lisää


Lähde: KELA

Siirry ylösЯндекс.Метрика