OIKEUSLAITOS | WWW.OIKEUS.FI | VERKKOESITTEET

Kaikki venäjänkieliset materiaalit löytyy www.oikeus.fi/ru/ -sivuilta.

 


Avioliittolaki

Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä.

Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle avioliittoon aikovalle silloin, kun hän pyytää avioliiton esteiden tutkintaa.

Avioliittolaki

Avaa esitteen teksti Pdf-muodossa >>

---------------------------------------------

Avioliittolaki (234/1929) löytyy Internetistä osoitteesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234.

Lähde: Oikeuslaitos
www.oikeus.fi


Яндекс.Метрика