Jaa kokemuksiasi häirinnästä ja vihapuheesta

Toteutamme oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvityksen erityisesti vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä sekä näiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen.


Kohderyhmät ja tavoitteet

Kohderyhmiä ovat erityisesti vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset ja maahanmuuttotaustaiset, romanit, saamelaiset, suomenruotsalaiset, vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Jos kuulut selvityksen kohderyhmään, pyytäisimme sinua jakamaan omia kokemuksiasi. Erityisesti
haluaisimme tietää, oletko itse nähnyt tai kokenut häirintää tai vihapuhetta ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle tai läheisillesi. Tiedon avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.


Häirintä ja vihapuhe

Häirinnällä tarkoitamme esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuheella tarkoitamme tässä kyselyssä julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän — eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana. Nämä ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseesi.


Kokemusten jakaminen

Voit kertoa omista kokemuksistasi joko sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa.

Sähköinen kysely: Sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan maaliskuun 2022 ajan. Vastaaminen on mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voit vastata riippumatta siitä, oletko kokenut häirintää tai vihapuhetta vai et. Vastaaminen vie noin 10–30 minuuttia.

Suomenkielinen linkki kyselyyn: fi.research.net/r/fivipu2022
Ruotsinkielinen linkki kyselyyn: sv.research.net/r/vipu2022sv
Englanninkielinen linkki kyselyyn: fi.research.net/r/vipuen

Haastattelu: Mikäli olet kokenut häirintää tai vihapuhetta, voit ilmoittautua myös haastatteluun. Haastatteluissa keskustelemme tarkemmin siitä, minkälaista vihapuhetta tai häirintää olet kokenut ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut sinulle tai läheisillesi. Haastattelu toteutetaan joustavasti omien aikataulujesi mukaan joko puhelimitse, Teams-yhteydellä tai kasvotusten. Haastatteluun voit ilmoittautua myös ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään maaliskuun aikana.

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa. Kiitämme sinua lämpimästi jo etukäteen kokemustesi jakamisesta!

Annamme mielellään lisätietoja selvityksestä, kyselystä ja haastatteluista!

Laura Jauhola Manager,
Owal Group Oy
050 443 1841
laura@owalgroup. com

Oikeusministeriön yhteyshenkilö:
Erityisasiantuntija Katriina Nousiainen
katriina. nousiainen@gov. fi
029 515 027


Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä, aloitussivu

Hyvä kyselyyn vastaaja,
Tämä kysely on kohdistettu erityisesti seuraaville vähemmistöryhmille: vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset tai maahanmuuttotaustaiset, romanit, saamelaiset, suomenruotsalaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat. Kyselyn tavoitteena on saada lisätietoa siitä, millaista vihapuhetta tai häirintää olet mahdollisesti kokenut tai havainnut ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle ja läheisillesi.

Häirinnällä tarkoitamme esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuheella tarkoitamme tässä kyselyssä julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän — eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana. Nämä ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseesi.

Kysely toteutetaan oikeusministeriön toimeksiannosta. Vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2015 osana syrjinnän seurantaryhmän toimintaa ja tulokset on julkistettu «Selvitys vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuuden tunteeseen» -raportissa. Tämän seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä ja tuotettaessa lisätietoa siitä, miten vihapuhetta ja häirintää olisi mahdollista ennaltaehkäistä.

Kyselyvastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kyselyn jakelussa hyödynnetään yksilöllistä evästettä. Tutkimuksen tietosuojaseloste löytyy täältä. Selvityksen raportti laaditaan niin, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa aineistosta.

Hyväksyn vastauksessani antamieni tietojen tallentamisen ja siirryn kyselytutkimukseen.

ALOITA KYSELY


Lähde: Owal Group Oy
Venäjännös: Irina Kekman ja Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика