Omaishoitajalla on oikeus tukeen ja lepoon

Pione

Omaishoitaja huolehtii läheisestään, joka ei pärjäisi ilman omaishoitajan tukea. Lain mukaan omaishoitajaksi määritellään henkilö, joka on tehnyt kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen ja kuuluu näin omaishoidon tuen piiriin. Yhdistyksissä me ajattelemme, että omaishoitajia ovat myös ne läheistään hoitavat, jotka eivät tätä tukea saa.

Suomalainen yhteiskunta tukee omaishoitajia monin tavoin. Raskasta ja sitovaa hoitotyötä tekevän on mahdollista saada rahallista ja muuta tukea hoitotyöhön. Omaishoitaja voi saada tukea kaupungilta, Kelasta ja omaishoitajayhdistyksistä ja muista yhdistyksistä. Kaupungilta voi hakea mm. omaishoidontukea omaishoitajalle ja lyhytaikaishoitoa sekä päiväkeskustoimintaa omaishoidettavalle. Kelalta voi hakea hoitotukea tai vammaistukea hoidettavalle, sekä Kelan kuntoutuskursseille on mahdollista hakea. Yhdistykset tarjoavat tietoa, vertaistukea ja virkistystä. Yhdistykset ovat omaishoitajalle matalankynnyksen kohtaamispaikka.


Omaishoidon tuki

Kun hoidat läheistäsi kotona ja tämä työ vie suuren osan ajastasi, eikä hoidettava pärjäisi ilman sinun apuasi, saatat olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Tukea haetaan kaupungilta omaishoidon tuen toimistosta. Tukea voidaan myöntää, jos kriteerit täyttyvät, ja jos kaupungin määrärahat riittävät.

Tuen suuruusluokka riippuu hoitotyön sitovuudesta ja vaativuudesta. Omaishoidon palkkioluokat vuonna 2016 Tampereella ovat: 387,49 euroa, 600 euroa, 900 euroa ja 1 400 euroa. Alimman hoitoluokan verran voi saada tukea, kun hoidon tarve on jatkuvaa, mutta yöaikaan ei tavallisesti ole hoidon tarvetta. 600 euroa palkkiota voi saada, kun hoidon tarve on ympärivuorokautista ja jatkuvaa. 900 euron tuki voidaan myöntää, esim. kun hoito vastaa pitkäaikaista laitoshoitoa. Korkeimman palkkion voi saada, kun hoito korvaa tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tai laitoshoidon tai hoidettavan saattohoidon kotona.

Omaishoidon tukeen kuuluu myös oikeus kolmen vuorokauden lomaan kuukaudessa. Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta terveydestään ja jaksamisestaan, ja siksi lomat on tärkeä pitää. Lomia voi kerryttää ja niitä voi pitää pidempinä jaksoina. Loman aikana hoidettava voidaan viedä lyhytaikaishoitoon. Asiasta sovitaan omaishoidon tuen toimiston kanssa. Myös joku toinen tuttu henkilö voi toimia omaishoitajan sijaisena. Tästä tulee tehdä sopimus omaishoidon tuen toimiston kanssa.


Kelan kuntoutukset omaishoitajalle ja hoidettavalle

Jos omaishoitaja uupuu tai sairastuu, hän voi hakea Kelan järjestämille kuntoutuskursseille. Kursseilla on monenlaista kuntouttavaa toimintaa ja hyvin paljon ryhmätoimintaa. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa on vastassa moniammatillinen työryhmä, jonka edustajilta voi saada neuvoja ja tukea erilaisiin ongelmiin, joita omaishoitaja työssään kohtaa. Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua esimerkiksi fysioterapeutti, psykoterapeutti, erikoislääkäri, sosiaaliohjaaja, liikunnanohjaaja ja terveydenhoitaja.

Kuntoutuskurssit ovat 15 vuorokauden mittaisia ja ne pidetään kolmena jaksona, 5 vrk:n pätkissä. Ensimmäisen jakson jälkeen asiakkaan luokse tehdään kotikäynti tai soitetaan omaishoitajalle. Kotikäynnin aikana mietitään, minkälaisia käytännön apuja tai neuvoja omaishoitaja saattaa tarvita, jotta hoitotyö sujuisi paremmin.

Kursseja järjestetään yksilökursseina omaishoitajille ja parikursseina omaishoitajalle ja hoidettavalle. Kysy tarkemmin kursseista Kelan toimistosta.


Omaishoitoyhdistykset ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Omaishoitoyhdistykset tarjoavat tukea, tietoa ja virkistystä. Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI järjestää monipuolisesti toimintaa ja tukea omaishoitajia varten. Yhdistyksellä on useita ryhmiä, joissa omaishoitajat voivat tavata toisiaan ja keskustella arjen asioista. Yhdistyksellä on menossa Monikulttuuriset Pirkanmaan omaishoitajat -projekti (MoPO), joka kestää vielä vuoden 2016 loppuun saakka. Toivomme monikulttuurisen toiminnan jatkuvan tavalla tai toisella myös projektin päätyttyä. Projektimme tehtävänä on tiedottaa omaishoitajia koskevista asioista venäjänkielellä, järjestää virkistystoimintaa ja tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisen venäjänkielisten ja suomenkielisten omaishoitajien välillä.

Toimintaan ja tapahtumiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Projektin puitteissa perustimme myös vertaistukiryhmän venäjänkielisille omaishoitajille, jonne ovat uudet jäsenet tervetulleita. Ryhmään voi ottaa osaa myös, jos hoitosuhde on jo päättynyt.


Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI
Monikulttuuriset Pirkanmaan omaishoitajat -projekti
Väinölänkatu 15, 33500 Tampere, puh. 050 000 5514
www.pioniry.fi

Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Tampere № 4 (32) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика