Hallitus esittää muutoksia Kelan työttömyysturvaan

Julkaistu 13.10.2023

Hallitus esittää useita muutoksia Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Muutokset vaikuttaisivat työttömyysturvan määrään ja ehtoihin. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän muutokset vuoden 2023 aikana, ja ne tulisivat voimaan vuoden 2024 aikana. Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki työttömyysturvaa koskevat muutokset, jotka ovat parhaillaan valmistelussa.


Hallitus esittää muutoksia Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Osa muutoksista tulisi voimaan vuoden 2024 alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Hallitus on esittänyt muutoksia myös yleiseen asumistukeen.

Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lakiesitykset työttömyysturvan muutoksista vuoden 2023 aikana. Kela tiedottaa asiakkailleen muutosten vaikutuksista sen jälkeen.


Oikeus työttömyysturvaan alkaisi nykyistä myöhemmin

Hallituksen esityksessä työttömyysturvan omavastuuaika pitenisi viidestä seitsemään päivään. Omavastuuaika olisi seitsemän päivää, jos se alkaa 1.1.2024 tai myöhemmin.

Lisäksi lomakorvauksen jaksotus palautettaisiin. Lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa, että jos työttömäksi jäävällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää työttömyysetuusoikeuden alkamista eteenpäin.

Jaksotus koskisi lomakorvausta, joka maksetaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä. Lomakorvaus jaksotettaisiin, jos se maksetaan työsuhteesta, joka päättyy 1.1.2024 tai myöhemmin.


Työttömyysturvan suojaosa poistuisi

Hallituksen esityksessä työttömyysturvan 300 euron kuukausittainen suojaosa poistuisi. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työttömyysetuutta saava voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyysetuutta.

Muutos koskisi soviteltua työttömyysetuutta saavia ja työttömyysetuuden hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin.

Kun työtön tekee osa-aikaista työtä tai keikkatyötä, hän saa soviteltua työttömyysturvaa, eli hänen palkkatulonsa pienentävät työttömyysetuuden määrää. Jokainen osa-aikaisesta työstä saatu euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Jos työtön saa tällä hetkellä työttömyyden aikana esimerkiksi 400 euroa palkkaa, työttömyysetuuden määrä pienenee suojaosan ansiosta vain 50 euroa.
Työttömyysturvan suojaosan poistumisen jälkeen 400 euron palkkatulot vähentäisivät etuutta 200 euroa.

Muutoksesta huolimatta osa-aikaisen työn tekeminen olisi kuitenkin jatkossakin taloudellisesti kannattavaa.


Työttömyysturvan lapsikorotukset poistuisivat

Hallituksen esityksessä Kelan maksaman työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuisivat.

Muutokset koskisivat työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia. Ne tulisivat voimaan 1.4.2024.

Hallituksen valmistelema perhepaketti sisältää korotuksia lapsilisiin 1.4.2024 alkaen.


Työssäoloehdon kertyminen perustuisi palkan määrään

Hallituksen esityksessä palkansaajan työssäoloehto kertyisi jatkossa kalenterikuukauden aikana maksetun palkkatulon perusteella.

Jos työtön täyttää palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, hänellä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai peruspäivärahaan. Jos työttömällä ei ole oikeutta peruspäivärahaan, hänellä voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Nykyään työssäoloehtoa kertyy sellaisista kalenteriviikoista, joiden aikana palkansaaja on työskennellyt vähintään 18 tuntia. Jatkossa työssäoloehtoa kertyisi, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo olisi vähintään 930 euroa.

Työssäoloehtoa voisi jatkossa kertyä myös puolikkaista työssäoloehtokuukausista, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo olisi alle 930 euroa mutta vähintään 465 euroa.

Lisäksi työssäoloehto pitenisi nykyisestä noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehdon ei jatkossakaan tarvitsisi kertyä yhdenjaksoisesta työstä, vaan tarkastelujakso säilyy 28 kuukaudessa.

Työssäoloehdon muutokset koskisivat kaikkia työttömiä ja tulisivat voimaan 2.9.2024.


Kela kertoo viestintäkanavissaan muutosten vaikutuksista

Kela julkaisee syksyn aikana lisätietoja työttömyysturvan muutoksista ja niiden vaikutuksista asiakkaiden tilanteisiin kela.fi/tyottomat-sivustolla ja muissa kanavissaan.


Lisätietoja asiakkaille:


Lähde: Tiedote Kela

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика