Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. 3,5 %:n korotus koskee mm. Kansaneläkettä, vammaisetuuksia, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea.


Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.

Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt siihen tehdään ylimääräinen korotus 1.8.-31.12.2022. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä.

Tällä hetkellä voimassa oleva kansaneläkeindeksin pisteluku (1674) on laskettu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen mukaan. Ylimääräisessä korotuksessa pisteluku lasketaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen elinkustannusindeksin mukaan, jolloin kansaneläkeindeksin pisteluku kasvaa 3,5 %. Näin kansaneläkeindeksin pisteluvuksi ajalle 1.8.—31.12.2022 tulee 1733.

Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023.


Takuueläkkeeseen 30 euron korotus

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.

Elokuusta alkaen yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 885,63 euroon kuukaudessa.

Myös vammaisetuuksia korotetaan elokuun alussa. Esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 73,00 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 e/pv (nyt 34,50 e/pv).

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27 eurosta 362,61 euroon kuukaudessa. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.


Opintorahaan suurempi korotus kerralla

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa. Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.

Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 253,69 e/kk. Elokuusta alkaen se on 268,23 e/kk.


Lääkekustannusten vuosiomavastuu ei nouse

Ylimääräinen indeksitarkistus ei poikkeuksellisesti koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta (ns. lääkekatto), joka on edelleen 592,16 euroa kalenterivuodessa. Ylimääräinen indeksitarkistus ei koske myöskään yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea.

Seuraava tarkistus 1.1.2023

Kansaneläkeindeksin ylimääräinen tarkistus ei vaikuta ensi vuoden alussa tehtävään indeksitarkistukseen. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.


Lisätietoja


Lähde: Kela
Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Esitteet:
Eläkkeet, asumisen tuki ja hoitotuki. | PDF
Näin haet eläkettä ulkomailta. | PDF

Siirry ylösЯндекс.Метрика