Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Lapsen elatus

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona, voidaan vahvistaa lapselle suoritettava elatusapu. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Elatusavusta neuvoteltaessa lastenvalvojan tapaamisella olisi hyvä olla mukana asiapaperit tuloista, menoista ja varallisuudesta samoin kuin lapsen kuluista (kts. ohje infolaatikosta).

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta lapsen elatuksen tarpeen ja oman elatuskykynsä mukaan. Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Elatusapumaksun tason arviointia varten voidaan laatia oikeusministeriön ohjeen mukainen laskelma, jonka antamaa ehdotusta vanhemmat voivat käyttää apuna neuvoteltaessa lastenvalvojan luona elatusavun määrästä.

Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman internetissä. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeenkin vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli tämä katsotaan kohtuulliseksi (koulutusavustus).


Lähde: www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut

Venäjännös: Irina Kekman


Яндекс.Метрика