Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Opiskelujakso ulkomailla?

Tarkista, miten se vaikuttaa opintotukeesi!

Kela

Vuosittain noin 6 000 opiskelijaa suorittaa opintoihinsa kuuluvan opiskelujakson ulkomailla. Se voi olla vaihto-opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa tai opintoihin kuuluvaa työharjoittelua ulkomailla.

Kun opiskelija on varmistanut ulkomaisen opiskelujaksonsa, hänen tulee ilmoittaa siitä Kelan asiointipalvelussa opintotuen muutosilmoituksella (www.kela.fi/asiointi). Ilmoitukseen tulee liittää todistus, josta käy ilmi opiskelujakson kesto ja opiskelumaa.

Ulkomaan opintojakson aikainen opintoraha on sama kuin Suomessa suoritettavissa opinnoissa, mutta opintolaina myönnetään korotettuna ja ulkomailla vuokralla asuvalle voidaan myöntää opintotuen asumislisä. Lainatakaus on 800 e / kk ja asumislisä yleensä 210 e / kk.


Yleistä asumistukea voidaan maksaa tyhjäksi jäävään asuntoon

Opiskelijan on edistyttävä opinnoissaan normaalisti myös sellaisen lukuvuoden aikana, jona hän on suorittamassa opiskelujaksoa ulkomailla. Jos opiskelija asuu Suomessa yksin ja saa yleistä asumistukea, asumistukea voidaan maksaa tyhjäksi jäävään asuntoon kolmen kuukauden ajan. Jos opiskelija kuuluu useamman hengen asumistukiruokakuntaan, asumistukeen ei tule muutosta, jos tilapäinen poissaolo kestää enintään vuoden.


Suosituimmat opiskelumaat Saksa, Espanja ja Iso-Britannia

Määräaikaisesti ulkomailla opiskelevien määrät ovat pienentyneet viime vuosina. Lukuvuonna 2015–2016 opintotukea maksettiin ulkomaan opintojakson ajalle

5 730 opiskelijalle. Viisi vuotta aiemmin opintotuen saajia oli 8 190. Suosituimmat opiskelumaat ovat Saksa, Espanja ja Iso-Britannia. Ulkomaisen opiskelujakson suorittajia oli lukuvuonna 2015–2016 kaiken kaikkiaan 91:ssä eri maassa.


Lisätietoa asiakkaille:


Lähde: Kela, tiedote, 27.7.2017
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (23) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 3 (49) 2017
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017
Mosaiikki-Tampere № 3 (35) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика