Ukrainasta paenneiden oleskelulupia jatketaan automaattisesti 4.3.2024 asti

Julkaisuajankohta 19.1.2023


Maahanmuuttovirasto jatkaa tilapäisen suojelun oleskelulupia 19.1.2023 alkaen. Lupia jatketaan 4.3.2024 asti. Ukrainasta paenneiden ei tarvitse itse hakea jatkoa luvalle.

Jatkossa Maahanmuuttovirasto myöntää kaikki tilapäisen suojelun luvat 4.3.2024 asti.

— Yleensä kaikkiin oleskelulupiin pitää hakea itse jatkoa. Tilapäistä suojelua koskevan lakimuutoksen myötä voimme palvella Ukrainasta paenneita ilman, että heidän tarvitsee itse tehdä mitään, kertoo turvapaikkayksikön aluevastaava Minna Serradj.

Asiakas saa tiedon kirjeellä, jossa kerrotaan oleskeluluvan jatkamisesta ja oleskelulupakortista. Jos Maahanmuuttovirastolla on asiakkaan puhelinnumero, saa hän tiedon jatkosta myös tekstiviestillä.

— Tilapäistä suojelua hakeneiden ja saaneiden on tärkeää huolehtia, että vastaanottokeskuksella on oikeat yhteystiedot, kertoo Serradj.


Joustavat järjestelyt koskevat myös Ukrainasta paenneiden oleskelulupakortteja

Ukrainasta paenneiden oleskeluluvat ja nykyiset oleskelulupakortit ovat voimassa 4.3.2024 asti. Oleskelulupakortilla voi todistaa oleskelun laillisuuden ja esimerkiksi työnteko-oikeuden.

Yleensä oleskelulupakortti pitää uusia sen vanhetessa, mutta tilapäisen suojelun asiakkaat voivat käyttää myös vanhaa korttiaan. He voivat toki halutessaan hakea maksutta uutta oleskelulupakorttia verkkopalvelu Enter Finlandissa 25.1.2023 alkaen. Silloin uuteen korttiin merkitään oleskeluluvan uusi voimassaoloaika.


Vuoden Suomessa asuneet voivat hakea kotikuntaa

Tilapäistä suojelua saaneet voivat hakea kotikuntaa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. Kuntalaisina heillä oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa.

— Kotikunnan saatuaan ukrainalaiset saavat palvelut kunnasta ja hyvinvointialueelta, eivätkä ole enää vastaanottokeskuksen asiakkaita. Kukaan ei kuitenkaan jää tyhjän päälle. Jos asiakas ei hae kotikuntaa, jää hän vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saa sitä kautta edelleen palveluita, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman.


Lähde: migri.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика