Oikeus kuulua joukkoon

ETNO: n asettaman työryhmän raportissa esitetään keinoja, joilla edistetään monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuudentunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa.


Nuoruusaika on monille haastavaa. Haastavaa se on varsinkin silloin, jos ei jostain syystä istu odotuksiin, joita suomalaisuus ja koko yhteiskuntamme nuorille luo. Moni monikulttuurinen nuori joutuu haastamaan näitä odotuksia päivittäin ihonvärinsä, kielensä, nimensä, vaatetuksensa tai kotitaustansa takia.

Nuoret yrittävät selviytyä niillä keinoilla, ymmär ryksellä, tiedolla ja taidoilla, joita heille on siihen asti elämää kertynyt. Nuori kuitenkin tarvitsee aikuisen tukea, koska on keskeneräinen.

Tämän raportin on laatinut työryhmä, jonka jäseninä on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Lue: Oikeus kuulua joukkoon | PDF

Lähde: oikeusministerio.fi/etno-ajankohtaista


Яндекс.Метрика