Tutkimus: Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla kolminkertainen riski joutua kiusatuksi koulussa

Åbo Akademin tutkimuksessa selvitettiin sosiaalista eriarvoisuutta suomalaista syntyperää olevien nuorten ja maahanmuuttajanuorten välillä Pohjanmaalla.

Johanna Lehtola, 27.10.22


Maahanmuuttajataustaisella nuorella on kolminkertainen riski joutua koulussa muiden oppilaiden tai opettajien kiusaamaksi ja syrjimäksi verrattuna suomalaista syntyperää oleviin nuoriin, kertoo Åbo Akademin tutkimus.

Pohjanmaalla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin kiusaamista ja etnistä syrjintää suomalaista syntyperää olevien nuorten ja maahanmuuttajanuorten välillä.

Åbo Akademin tiedotteen mukaan maahanmuuttajanuoret kokevat kiusaamisriskin takia vähemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin suomalaista syntyperää olevat nuoret. Maahanmuuttajataustaiset eivät myöskään tunne oloaan kotoisaksi koulussa ja riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen kasvaa.

— Tämä on yhdenvertaisuuden kannalta vakava ongelma. Peräänkuulutamme lisää tutkimusta ja parempaa yhteistyötä tutkijoiden, opettajien ja päättäjien välillä, jotta nykyistä tilannetta pystyttäisiin muuttamaan. Jokaisella lapsella on syntyperästään riippumatta oikeus käydä koulua sosiaalisesti yhdenvertaisessa ja oikeudenmukaisessa ympäristössä, sanoo Åbo Akademin kehityspsykologian jatko-opiskelija Isik Ulubas.

Vuonna 2019 tehtyyn tutkimukseen osallistui 1 827 yläkoulu- ja lukioikäistä oppilasta sekä suomen- että ruotsinkielisistä kouluista Pohjanmaalla.


Lähde: yle.fi/uutiset


Яндекс.Метрика