Tarkastukset paljastavat: Ulkomaalaisten työsuhteita muutettu keikkaduuneiksi jopa työntekijän tietämättä, monien palkat liian pieniä

Viranomaisen tarkastukset paljastivat puutteita ulkomaalaisten palkoissa joka toisella työpaikalla.

Palkoissa ilmeni eniten puutteita rakennus- ja ravintola-aloilla. Työsuojeluviranomainen löysi puutteita ulkomaalaisten palkassa vajaalla puolella tarkastamistaan työpaikoista. Asiasta kertoo Aluehallintovirasto tiedotteessaan.

Puutteet johtuivat useimmiten siitä, että peruspalkka oli liian pieni, erilaisia lisiä ei maksettu tai ne olivat liian pienet. Eniten puutteita ilmeni rakennus- ja ravintola-aloilla, joissa ongelmia oli noin 65 prosentissa tarkastetuista työpaikoista. Myös työaika-asiakirjoissa oli paljon puutteita. Palkkauksen oikeellisuutta oli usein vaikea arvioida, koska todellisia työtunteja ei saatu valvonnassa selville. Lisäksi valvonnassa paljastui yhä useammin tilanteita, joissa työsuhde oli naamioitu yrittäjätyöksi tai niin sanotuksi kevytyrittäjyydeksi.

Joskus työsuhde oli muutettu jopa työntekijän ymmärtämättä toimeksiantosuhteeksi, jonka ehdot kuitenkin vastasivat työsopimuksen ehtoja. Ilmiö näkyi erityisesti rakennusalalla, mutta myös autokorjaamoissa ja -pesuloissa. Työsuojeluviranomainen teki yli 1 500 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta Suomessa viime vuonna.


Viestinnän avulla työperäistä hyväksikäyttöä vastaan

Työsuojeluviranomainen suuntaa viestintäänsä entistä enemmän suoraan ulkomaalaisille työntekijöille ja heitä auttaville tahoille. Se päivitti ulkomaalaisille työntekijöille suunnatun oppaan 14 eri kielelle ja järjesti englanninkielisen verkkoseminaarin työntekijöiden oikeuksista viime vuonna.

— Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeää, että ulkomaalaiset työntekijät tietävät oikeutensa työelämässä ja osaavat tarvittaessa pyytää viranomaiselta apua.


Lähde: YLE, yle.fi/uutiset

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli


Яндекс.Метрика