Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


ERTO: Työntekijällä tulisi olla subjektiivinen oikeus etätyöhön

07.08.2020

Toimihenkilöliitto ERTO esittää palkansaajille lakisääteistä oikeutta etätyöhön. Käytännössä työnantajalla olisi siis oikeus kieltää etätyön tekeminen vain, jos työn tekeminen on paikkaan sidottua tai jos etätyö aiheuttaisi vakavaa ja kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

Toimihenkilöliitto ERTO esittää, että työntekijällä olisi oikeus etätyöhön aina, jos se on mahdollista, eikä sen tekeminen aiheuta kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen muistuttaa, että teknologian kehityksen ansiosta työnteon paikalla ei enää usein erityisesti asiantuntijatyössä ole mitään merkitystä. Työsopimuslaki on Aaltosen mukaan tältä osin vanhentunut.

Toimihenkilön työ ei ole enää aikoihin pysynyt vain työpaikalla, vaan työ liikkuu jatkuvasti työntekijän mukana. Miksi edes puhumme enää lähityöstä ja etätyöstä? Miksi emme puhu vain työstä? Jos työn voi tehdä kotona, kahvilassa tai mökillä, niin miksi siihen ei olisi oikeutta, ihmettelee Aaltonen.

Useat kyselytutkimukset koronakriisin aikana ovat osoittaneet, että ihmiset haluaisivat tehdä entistä enemmän etätyötä myös kriisin jälkeen. Aaltonen muistuttaa, että työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä parantaa tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja jaksamista. Mielenterveydelliset ongelmat ovat tällä hetkellä isoin työkyvyttömyyseläkkeiden syy, ja työn joustavoittaminen voisi olla yksi tekijä ongelman ratkaisemisessa.

Meillä ei ole varaa antaa ennakkoluulojen, kankeiden perinteiden ja aiheettomien pelkojen estää työelämän kehittymistä nykyistä joustavammaksi ja paremmaksi. Korona-aika on osoittanut etätyön voiman. Etätyö on kaikkien etu. Matkustus on vähentynyt, tyytyväisyys parantunut ja tuottavuus kasvanut, sanoo Aaltonen.


Etätyöstä hoitovapaan kaltainen oikeus

Juri Aaltosen mielestä työntekijän oikeus tehdä etätyötä pitäisi toteuttaa osittaisen hoitovapaan periaatteita noudattaen. Etätyön osuuden työajastaan palkansaaja saisi itse päättää.

Työsopimuslain mukaan palkansaajalla on kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen oikeus osittaiseen hoitovapaaseen pienen lapsen hoitamiseksi. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä osittaisesta hoitovapaasta vain, jos siitä aiheutuisi työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida kohtuullisin järjestelyin välttää, Aaltonen tarkentaa.

ERTO vetoaa maan hallitukseen, että valmistelu edellä kuvatusta etätyöoikeudesta käynnistetäisiin viipymättä.

Työelämä on muuttunut ja lain pitää olla mukana muutoksessa, sanoo Aaltonen.


Lähde: www.erto.fi/erto-tyoentekijaellae-tulisi-olla-subjektiivinen-oikeus-etaetyoehoen
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика