Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin ehdotetaan jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun.

— Viime keväänä voimaan tullut väliaikainen laki näyttää toimineen hyvin ja vastanneen tarpeita. Koska emme valitettavasti ole päässeet eroon koronaepidemiasta, hallitus esittää lain voimassaolon jatkamista kokoukseen osallistumisen ja järjestämisen helpottamiseksi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa nyt voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa siten, että pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2021 loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat ehdotuksen mukaan sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan niin ikään kesäkuun 2021 loppuun asti. Kokousten ajankohdan myöhentämiseen ei esitetä jatkoa.

Ehdotuksen mukaan uutta väliaikaista lakia sovellettaisiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettäviin kokouksiin, joten myös ensi kevään kokousten sääntely olisi hyvissä ajoin tiedossa. Myös tarvittavat sääntömuutokset voidaan valmistella kunkin osuuskunnan, yhdistyksen ja järjestön tarpeita vastaavasti ennen 2021 kevätkokousta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun alussa. Väliaikainen sääntely on tällä hetkellä voimassa tämän vuoden syyskuun loppuun asti.


Lähde: Oikeusministeriö, tiedote, 3.9.2020
oikeusministerio.fi

Venäjännös: Irina Kekman


Яндекс.Метрика