Tulosta

Yleistä työsuhteen ehdoista

Suomessa työsuhteen ehdot määräytyvät monien eri säädöksien perusteella, jotka ovat järjestyneet hierarkkisesti. Se tarkoittaa sitä, että säädöksillä on etusijajärjestys, jolloin ylempänä oleva säädös syrjäyttää alemman tasoisen säädöksen. Tällaisia säädöslähteitä ovat perustuslaki, kansainväliset sopimukset ja EU:n direktiivit, kotimainen lainsäädäntö, keskusjärjestösopimukset, työehtosopimukset, työsäännöt tai vastaavat sopimukset, työsopimus, siihen rinnastettava käytäntö sekä työnantajan käskyt.

Merkittävimmät niistä ovat lainsäädäntö ja työehtosopimukset. Työsuhteen ehdoista voidaan sopia myös työsopimuksessa, vähimmäisehdot määräytyvät kuitenkin lain ja työehtosopimusten perusteella. Ylempien toimihenkilöiden työsopimuksella on suurempi merkitys, sillä heitä koskevia työehtosopimuksia ei ole, tai ne ovat väljempiä puitesopimuksia. Ns. edullisemmuussäännön mukaisesti työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin työsopimuksella sopia paremmista ehdoista. Työsopimuksessa sovitut työehtosopimusta huonommat ehdot sitä vastoin ovat mitättömiä. Työsuhteen ehtojen tulkinnasta syntyneissä riidoissa työnantajalla on aina tulkintaetuoikeus, jolloin työnantajan tulkintaa on noudatettava, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua.

Lähde: Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ja palkkaaminen -opas työnantajille ja ulkomaisille työntekijöille, www.mol.fiЯндекс.Метрика