Nuoret työntekijät

Kuka on nuori työntekijä?

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää.

15-vuotias

Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

14-vuotias

Työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuodenaikana täyttää 14-vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa.

13-vuotias tai nuorempi

Työsuojelun vastuualueen poikkeuslupajaoston luvalla saa 13-vuotta nuorempikin henkilö työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Työsopimus

15-vuotias saa tehdä työsopimuksensa itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja eli tavallisesti isä tai äiti, tai huoltajan luvalla nuori itse. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää, on työnantajan esitettävä kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista ENNEN työsopimuksen tekemistä. Tämä ei koske yhtä päivää kestävää kotitaloustyötä työnantajan kodissa.

Mitä työtä saa tehdä?

Nuorta työntekijää ei saa käyttää töihin, jotka ovat hänen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi. Työ ei saa vaatia nuorelta suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) määrittelee asian tarkemmin. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen nuorille vaarallisista töistä (188/2012).

Lääkärintarkastus

Jos työsuhde on tarkoitettu kestämään yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle suoritettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä tai jos nuorella työntekijällä on esittää vuoden sisällä annettu lääkärintodistus, joka riittävästi selvittää hänen soveltuvuutensa ko. työhön.

Luettelo nuorista

Työnantajan on pidettävä luetteloa kaikista nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta. Luettelossa tulee olla:

  • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan nimi ja osoite
  • työsuhteen alkamisaika
  • selvitys työtehtävistä.

 

Nuorten työajat  

Kuluvan vuoden-aikana 14 v. täyttävät 15–17 v. HUOM!
Säännöllinen työaika LOMA-AIKANA
7 h / vrk
35 h / vko
8 h / vrk
40 h / vkoKOULUAIKANA
Vapaapäivinä 7 h / vrk
Koulupäivinä 2 h / vrk
Yhteensä 12 h / vko
13–15 v. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä
enintään 8 h / vrk,(poikkeuslupa
mahdollinen ammatillisen kehityksen takia)
Ylityö
Kielletty
Enintään 80 h / v(poikkeusluvalla lisäksi 40 h / v),
48 h / vko
15–17 v.
työaika enintään 9 h / vrk
Työajan
sijoittelu
Klo 8–20
(kotitaloustyössä
klo 23 asti)
Klo 6–22,(kotitaloustyössä,klo 23 asti) 15 v. täyttänyt 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen takia
enintään klo 24 asti
Ruokatunti ½ h, jos työaika
yli 4 ½ h / vrk
½ h, jos työaika,yli 4 ½ h / vrk
Keskeytymätön vuorokausilepo 14 h / vrk 12 h / vrk
Viikkolepo 38 h / vko Kuten aikuisilla

 

 

Lähde: http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2015/03/Pienyrityksen_tietopaketti_2015.pdf

Venäjännös: Lidia Popova

 

Materiaali julkaistaan säätiön tuella:---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 7 (109) 2015 (joulukuu)
Mosaiikki-Tampere № 4 (28) 2015 (joulukuu)
Mosaiikki-Vaasa № 4 (42) 2015 (joulukuu)


Siirry ylösЯндекс.Метрика