Tulosta

Kirvesmies

Kirvesmies tekee rakennustyömailla monenlaisia puurakentamiseen liittyviä töitä, mittauksia sekä rakennustuotteiden asentamista. Työpaikkoja kirvesmiehille on rakennusliikkeissä ja rakennustuoteteollisuudessa. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, tyylitajua, harkintaa ja tinkimättömyyttä oman työn jäljestä. Kirvesmiehen tulee pystyä työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Työtehtävät

Kirvesmiehet työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla tehden erilaisia rakennustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Laajaan tehtäväkenttään kuuluvat esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön, rakennuksen mittaamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt. Kirvesmiehen työssä tarvitaan sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Kirvesmiehet voivat erikoistua monenlaisiin tehtäviin.

Mittakirvesmies tekee rakennustyössä tarvittavat mittaukset ja huolehtii siitä, että koko rakennus vastaa mitoiltaan piirustuksissa annettuja arvoja. Mittaustyötä tarvitaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Sisustuskirvesmiehen tehtäviin kuuluvat mm. ikkuna- ja oviasennukset, ulko- ja sisäseinäverhoukset erilaisia materiaaleja käyttäen, kattoverhoukset, saunojen sisustukset, listoitukset sekä lattioiden päällystämiset parketilla tai lattialaudalla.

Puutalojen pystyttäjät pystyttävät tehdasvalmisteisia puutaloja. Työkohteesta riippuen seinälevyelementit pystytetään miesvoimin ja raskaimmat suurelementit asennetaan paikoilleen nosturin avulla.

Hirsirakentaja edustaa kirvesmiestyötä alkuperäisimmillään, joskin nykyisin aikaisempaa teollisemmassa ympäristössä. Hirsitalo rakennetaan veistämöllä tai talotehtaassa, puretaan osiin, kuljetetaan lopulliselle paikalleen ja kootaan uudestaan. Hirsien veistäminen on erityisen vaativaa työtä.

Rakennuspuuseppä tekee puisten rakennusosien asennus- ja viimeistelytöitä sekä rakennustyömailla että talotehtaissa.

Elementtiasentaja on perehtynyt seinä-, välipohja- ja kattoelementtien asentamiseen. Elementit voivat olla eri rakennusaineista tai koostettuja niiden yhdistelmistä. Paljon käytettyjä materiaaleja ovat betoni, kevytbetoni ja puu.

Laudoituskirvesmies on erikoistunut muottilaudoitusten rakentamiseen betonivaluja varten. Työtä tehdään runkovaiheen aikana työmailla sekä elementtitehtaissa.

Kirvesmiehen tehtäviin kuuluu oman erikoisalueen töiden lisäksi usein myös materiaalien vastaanotto, välivarastointi, suojaus ja siirrot sekä työkohteen järjestyksen ylläpito.

Työpaikat

Kirvesmiehet työskentelevät rakennusliikkeissä, rakennustuoteteollisuudessa, kiinteistöhuoltoyhtiöissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Työympäristö vaihtelee rakennuskohteesta riippuen. Kirvesmiehet työskentelevät sekä sisällä että ulkona vaihtelevissa sää- ja muissa olosuhteissa. Ajoittain työssä voi altistua vedolle, kylmyydelle, kosteudelle, kuumuudelle ja melulle. Kirvesmies käyttää työssään erilaisia rakennustyökaluja, mittalaitteita, laitteita ja koneita.

Kirvesmiehen työ on yleensä normaalia päivätyötä, mutta rakennuskohteesta riippuen saatetaan tehdä myös iltatöitä ja ylitöitä. Työmatkojen pituus riippuu työmaiden sijainnista.

Työn vaatimukset

Kirvesmiehen ammatti vaatii monitaitoisuutta, kädentaitoja, tilallista hahmotuskykyä ja hyvää ”silmää”. Monissa tehtävissä tarvitaan myös tyylitajua. Ammatti vaatii harkintaa, suunnittelutaitoa ja hyvää keskittymiskykyä. Tunnollisuus ja tinkimättömyys oman työn laadusta ovat tarpeellisia ominaisuuksia.

Kirvesmiehen tulee pystyä työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ovat ammatissa tarpeen. Tehtävästä riippuen pitää pystyä lukemaan piirustuksia ja suunnitteluasiakirjoja sekä välittämään tietoja työryhmälle. Monissa tehtävissä vaaditaan tietotekniikan hallintaa.

Työturvallisuustekijöiden tuntemus ja niiden noudattaminen on tärkeää, sillä rakennuksilla on aina olemassa tapaturmavaara. Tapaturmia aiheuttavat yleisimmin liukastuminen, takertuminen ja putoavat esineet. Siksi työssä käytetään kypärää ja suojaimia sekä huolehditaan työpaikan turvallisuudesta. Työtä helpottavista koneista ja laitteista huolimatta työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työrajoituksia aiheuttavat yleensä pöly- ja liima-allergiat sekä reumaattisperäiset sairaudet kylmissä ulkotöissä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen. Opinnoissa voi erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin tai raudoitukseen. Tutkinto antaa hyvän pohjakoulutuksen kirvesmiehen ammattiin. Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena.

Palkkaus

Talonrakennusalalla noudatetaan Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n välistä rakennusalan työehtosopimusta. Palkkaus perustuu urakkapalkkaan, aikapalkkaan (tuntipalkkaan) tai palkkiopalkkaan. Palkkaukseen vaikuttavat huomattavassa määrin ammattitaito ja kokemus sekä myös koulutus.

Lähde: www.ammattinetti.fi > ammatit > rakennustyö > talonrakennusala > Kirvesmies


Siirry ylösЯндекс.Метрика