Tulosta

Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työmarkkinoilla tai jatko-opintoihin Suomessa.

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta valtion tai kunnan virkaan tai tehtävään Suomessa. Niihin voi olla koulutusta koskevia kelpoisuusvaatimuksia, kuten tietyn tasoinen tutkinto, tietty suomalainen tutkinto tai määrätyt opinnot. Yleensä ulkomaisesta koulutuksesta annettu todistus ei sellaisenaan anna kelpoisuutta, vaan ulkomailla opiskellut tarvitsee opetushallituksen päätöksen koulutuksensa tunnustamisesta.

Yksityisen sektorin työnantaja sen sijaan arvioi itse ulkomaisen tutkinnon antaman pätevyyden päättäessään työntekijöidensä valinnasta. Yksityisen sektorin työpaikkaa haettaessa opetushallituksen tunnustamispäätöstä ei yleensä vaadita, mutta se voi auttaa työnantajaa määrittelemään tutkinnon tason.

Tunnustamispäätösten lisäksi opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lausunto ei anna kelpoisuutta valtion tai kunnan virkaan tai tehtävään, mutta siitä voi olla apua esimerkiksi työnhaussa. Lausunnossa kuvataan koulutuksen sisältöä ja tasoa sekä sitä, millaisiin tehtäviin koulutus on lähtömaassa antanut pätevyyden.

Päätöksen voi saada vain hakemuksesta. Opetushallitus voi antaa tunnustamispäätöksen ulkomaisesta vähintään kolmivuotisesta korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu virallisessa korkeakoulussa ja joka vastaa tasoltaan Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Eräissä tapauksissa tunnustamispäätös voidaan antaa lyhyemmästäkin koulutuksesta. Jokainen hakemus käsitellään erikseen ja tunnustamispäätös tehdään tapauskohtaisesti. Päätöksessä määrätään tarvittaessa lisävaatimuksena esimerkiksi opintoja tai työkokemusta. Tutkintojen tunnustaminen ei ole automaattista edes EU:n sisällä, eikä luetteloja eri maiden tutkintojen välisistä vastaavuuksista ole mahdollista tehdä.

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämisestä. Ammatinharjoittamisoikeuden tarvitsevat Suomessa terveydenhuollon ammatinharjoittajat, eläinlääkärit, julkishallinnon tilintarkastajat, kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat, asianajajat ja merenkulun ammatinharjoittajat.

Terveydenhuollon piirissä eräät ammatit vaativat vielä laillistamisen ja rekisteröimisen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriin, näitä ovat esimerkiksi sairaanhoitajan, lääkärin ja farmaseutin ammatit. Lisäksi terveydenhuollossa on joukko nimikesuojattuja ammatteja

EUROPASSI

Europassi on työväline kaikille Euroopan kansalaisille hankittujen tietojen ja taitojen osoittamiseksi.

Kun asiakirjat ovat yhteismuotoisia, on työnantajan helpompi vertailla koulutusta, osaamista, kielitaitoa ja työkokemusta. Europassi on työnantajille käytännön työ- ja apuväline kansainvälisissä rekrytoinneissa.

Europassi on viiden asiakirjan ’sateenvarjo’, joka koostuu ansioluettelosta, kielipassista, liikkuvuustodistuksesta sekä korkeakoulutodistuksen että ammatillisen tutkintotodistuksen Europassi-liitteistä. Europassista saa lisätietoa Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/europassi.

Lähde: www.mol.fi
Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ja palkkaaminen – opas työnantajille ja ulkomaalaisille työntekijöille.


Siirry ylösЯндекс.Метрика