Tulosta

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentaja eli henkilöautomekaanikko tekee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja sekä etsii autojen toiminnassa ilmaantuneiden vikojen syitä ja korjaa niitä. Työ vaatii monipuolista tekniikan hallintaa ja kädentaitoja. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat myös asiakaspalvelutaidot.

Ajoneuvoasentaja määrittää yleisimmät henkilöautojen alusta- ja hallintalaitteiden viat sekä moottorin, mekaanisen vaihteiston ja voimansiirron vikoja. Hän tekee myös sähkö- ja polttoainejärjestelmien huoltoja, säätöjä, vianmäärityksiä ja yksinkertaisia korjauksia. Autojen huolto- ja korjaustyöt tehdään valmistajien antamien ohjeiden mukaan.

Asentaja tekee myös yksinkertaisia teräksen MIG-hitsauksia ja erilaisia juottotöitä sekä asentaa henkilöautojen tavanomaisia lisävarusteita. Lisäksi autoasentaja tulkitsee elektronisten järjestelmien vikakoodeja ja vaihtaa komponentteja.

Määräaikaishuollossa tarkastetaan määrättyjen osien ja osaryhmien toiminta ja kunto valmistajan ohjeiden mukaisesti. Määräajoin vaihdettavat tai loppuun kuluneet osat uusitaan. Toisinaan voi joutua vaihtamaan suurenkin osakokonaisuuden, esimerkiksi moottorin.

Suurehkoissa huoltamoissa ja korjaamoissa ajoneuvoasentajat voivat erikoistua määräaikaishuoltoon tai autojen alustassa olevien laitteiden, kuten ohjaus- ja voimansiirtolaitteiden tai moottorien korjaamiseen. Ns. merkkikorjaamoissa erikoistutaan tiettyihin automerkkeihin.

Kuorma-auto- ja raskaankaluston mekaanikot ovat erikoistuneet raskaan kuljetuskaluston sekä suurten työkoneiden ja niiden erikoisvarusteiden, esimerkiksi nosturien huolto- ja korjaustöihin. Kuorma-auto- ja raskaankalustot mekaanikot tekevät huolto- ja korjaustyönsä useimmiten asiakkaan luona, sillä suuria koneita on vaikea siirtää. Huolto- ja korjaustyöt on yleensä tehtävä kerralla valmiiksi, sillä asiakas haluaa päästä nopeasti takaisin työhön.

Korjaamo- ja huoltamotoiminnassa ajoneuvoasentajan työnkuva on laajenemassa koko prosessin käsittäväksi tilauksien vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen.

Autojen tekninen kehittyminen ja uudet tekniset ratkaisut muuttavat työtehtäviä mekaanisesta auton korjaamisesta vian löytämisen suuntaan. Keskeisiä työvälineitä ovat erilaiset käsityövälineet ja nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet.

Työpaikat

Ajoneuvoasentajan tyypillisimmät työpaikat ovat autoliikkeissä, autokorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä. Autokorjaamot vaihtelevat kooltaan ja varustetasoltaan sekä työympäristön siisteyden osalta. Merkkikorjaamoissa työ on pääasiassa päivätyötä. Liikennöitsijöiden korjaamoissa tehdään myös vuorotyötä.

Ajoneuvoasentajat voivat työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

Työn vaatimukset

Autoalan ammattilaisen on tunnettava autotekniikka. Hyvät kädentaidot ovat tarpeen. Auto on nähtävä erilaisten teknisten järjestelmien toiminnallisena ja rakenteellisena kokonaisuutena. Autoalan ammateille on tyypillistä tietotekniikkaa ja elektroniikkaa sisältävien monipuolisten teknisten osa-alueiden hallinta. Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa.

Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ vaatii ripeää työskentelyotetta ja usein myös korjaamon koko toiminnan ottamista huomioon, esimerkiksi kiireellisten tapausten kohdalla.

Ohjeistot ja säätöarvotiedostot ovat tavallisesti vieraskielisiä, useimmiten englanninkielisiä, ja siksi on osattava englantia ainakin ammattisanaston verran. Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, ja alalla on mahdollisuus erikoistua. Halu oppia ja omaksua alan perusasioiden lisäksi jatkuvasti uusia asioita on alalla menestyvän tuntomerkki.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergia, etenkin öljyille, saattaa vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon autotekniikkaan suuntautuen. Tutkinto on ajoneuvoasentaja. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. autosähkömekaanikon, henkilöautomekaanikon ja raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnot sekä automekaanikon erikoisammattitutkinto. Autojen huolto- ja korjaustöissä vaaditaan myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, sillä autot kehittyvät koko ajan ja niiden varustustaso monipuolistuu. Ajoneuvoasentajakoulutusta järjestetään ajoittain myös työvoimakoulutuksena.

Palkkaus

Autonasentajien palkkaus määräytyy auto- ja konekorjaamoalan sopimuksen mukaan. Palkkaus on tuntipalkkausperusteinen. Palkkausjärjestelmän periaatteena on, että vaativammasta työstä ja vaativammasta osaamisesta maksetaan enemmän. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2009 yksityisen sektorin moottoriajoneuvojen asentajien ja korjaajien keskipalkka oli 2497 €.

Työmarkkinatiedot

Autoalalla työskentelee 28 200 henkilöä, joista mekaanikkoja on 12 450, autokaupan toimihenkilöitä 11 350, teknisiä toimihenkilöitä 2 250 ja ylempiä toimihenkilöitä 2 150 (v. 2009).

Viime vuosien laman aikana autoalalla on selvitty pääasiassa lomautuksilla, joskin irtisanomisiakin on ollut. Huoltotoiminta ja varaosamyynti työllistävät kuitenkin edelleen tasaisesti, koska autot on pidettävä kunnossa.

Alalle tarvitaan uusia työntekijöitä eläkkeelle jäävien tilalle vuosittain noin 1 000, mikä on saman verran kuin toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistuvat luultavasti työllistyvät. Alalla tarvitaan osaajia, kun taantuma kääntyy nousuun. Autoalan koulutuksella voi työskennellä myös monilla muilla toimialoilla.

Siirry ylösЯндекс.Метрика