Tulosta

Terminaalityöntekijä

Työtehtävät

Terminaalityöntekijä työskentelee terminaalissa, jossa tavaroita säilytetään lyhytaikaisesti niiden siirtyessä kuljetusmuodosta tai -välineestä toiseen, esimerkiksi rekasta jakeluautoihin. Tavaran tulee liikkua terminaalin läpi koko ajan, minkä vuoksi terminaalit sijaitsevatkin liikenteen solmukohdissa.

Terminaalityöntekijän vastuualueena on lastiyksiköiden purku ja lastaus sekä lähetysten lajittelu. Tehtäviin kuuluu myös lähetysten luovuttamista ja vastaanottamista sekä epäselvien lähetysten käsittelyä. Terminaalityöntekijä voi olla erikoistunut yksiköiden lastaukseen tai lähetysten luovutuksiin ja vastaanottoon tai selvitystyöhön.

Terminaalityö eroaa varastotyöstä siten, että työ on nopeatempoisempaa, eikä siihen kuulu keräilyä, jossa tuotteet haetaan varastohyllyiltä asiakkaan tilaamaa lähetystä varten. Terminaaleissa lähetykset on jo valmiiksi osoitettu ja pakattu, ne vaan laitetaan eteenpäin maailmalle. Muita terminaalityöntekijän tehtäviä ovat rahdituspainojen tarkistus, virheiden korjaus ja lähetysten kunnon tarkastus sekä asiakaspalvelu. Joissakin tehtävissä käytetään työnkiertoa.

Työskentely tapahtuu sekä yksin että ryhmässä terminaalin sisätiloissa. Tärkeimmät työvälineet ovat vastapainotrukki ja lavansiirtovaunu. Työ tehdään terminaalin työnjohdon alaisuudessa, kollegoina ovat muut terminaalityöntekijät ja kuljettajat. Työhön voi kuulua myös asiakaspalvelua.

Työ on vuorotyötä, jossa esimerkiksi aamuvuoro on klo 6.00-14.00 ja iltavuoro klo 14.00-22.00. Kiireisintä työaikaa ovat tyypillisesti vuodenvaihde sekä touko-kesäkuu ja kuukausien loput.

Työpaikat

Kuljetusliikkeiden ja huolintaliikkeiden terminaalit.

Työn vaatimukset

Terminaalityöntekijän on tunnettava terminaalin toiminta. Tehtävien hoitaminen edellyttää työkoneiden ajotaitoa. Ammatissa tarvitaan ahkeruutta sekä rauhallista mutta ripeää työskentelyotetta. Yhteistyökyky on tarpeen, samoin tarkkuus ja huolellisuus.

Ammatissa tarvitaan valmiutta vuorotyöhön. Vaarallisten aineiden käsittelyssä on omat riskinsä. Käsin tapahtuva lajittelu on joskus raskasta.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa kuten myös lastinkäsittelyalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon.

Työkokemus on yleensä tärkeämpi kuin koulutus. Terminaalityöntekijä voi edetä työnjohtajaksi ja opiskelemalla myös muihin tehtäviin.

Palkkaus

Kuukausipalkka, jonka päälle tulevat erilaiset lisät ja ylityökorvaukset. Alalla noudatetaan Terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Työmarkkinatiedot

Logistiikkapalvelut

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n mukaan logistiikka-ala työllistää maassamme noin 125 000 henkilöä (v. 2008). Logistiikka-alalla työskentelevien lukumäärä riippuu siitä, miten ala määritellään. Kuljetus- ja varastointialan työn sekä huolinnan lisäksi myös monen kaupallisen alan ja tietotekniikan alan tehtävän voidaan katsoa kuuluvan logistiikka-alaan.

Logistiikka-alalle tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää uusia työntekijöitä sekä kuljetus-, varasto- että suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina.

On arvioitu, että kuljetusala tarvitsee joka vuosi noin 3 000 kuorma-autonkuljettajaa sekä yhteensä 1 000 terminaali- ja korjaamotyöntekijää ja toimihenkilöä. Alalla on koettu ongelmalliseksi uusien tulijoiden liian vähäinen määrä, mikä saattaa johtaa työvoimapulaan tulevaisuudessa.

Vuoden 2009 alussa vallitseva laskusuhdanne on kuitenkin johtanut siihen, että uusien työntekijöiden rekrytointi on toistaiseksi hiljentynyt. Kuljetuspuolella on esiintynyt myös lomautuksia.

Ala on työvoimavaltainen, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Lastaus-, purkamis-, keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin.

Suuntauksena on varastoinnin ulkoistaminen, mikä lisää työvoiman tarvetta varastointipalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Tieliikenne

Tieliikenne työllistää tavara- ja henkilöliikenteessä yhteensä noin 80 000 kuljettajaa sekä 70 000 henkilöä niihin liittyvissä hallinto-, liikenne-, huolto- ym. tehtävissä.

Vuoden 2009 alussa vallitseva laskusuhdanne heijastuu vähentyneinä kuljetuksina, jotka ovat seurausta erityisesti rakennusalan ja teollisuuden toiminnan hiljentymisestä. Tavarankuljetuksen puolella työllisyys on heikentynyt, mikä näkyy toistaiseksi pääasiassa lomautuksina ja rekrytoinnin hiljentymisenä. Henkilöliikenteen puolella linja-autoliikenne työllistää edelleen. Vielä viime vuoden lopussa vaikuttanut työvoimapula on helpottanut talouden laskusuhdanteen myötä.

Tulevaisuudessa kuljetusalan haasteena on ratkaista alaa uhkaava työvoimapula. Lähivuosina alalta poistuu suuri määrä kuljettajia eläkkeelle. Kuljetusala tarvitsee joka vuosi arviolta noin 5 000 uutta työntekijää, joista kuorma-autonkuljettajia 3 000, linja-autonkuljettajia 700 ja yhteensä 1 000 terminaali- ja korjaamotyöntekijää sekä toimihenkilöä. Alan koulutukseen pyritään siksi houkuttelemaan uusia opiskelijoita.

Taksiliikenne työllistää maassamme noin 9 500 taksiyrittäjää ja arviolta saman verran heidän palveluksessaan työskenteleviä taksinkuljettajia. Alalla toimii paljon myös tilapäisiä ja osa-aikaisia kuljettajia.

Taksiliikenteessä kuljettajapula on helpottanut talouden laskusuhdanteen myötä. Kuljettajakursseille on vuoden 2008 lopulta ruvennut hakeutumaan entistä enemmän taksinkuljettajiksi haluavia. Taksipalveluiden kysynnässä on alueellista vaihtelua. Laskusuhdanteen vallitessa kysyntä on laskenut viime vuoden lopulta. Kysynnän ollessa heikompi taksiyrittäjät ajavat yleensä enemmän itse.

Lähde: www.ammattinetti.fi > Liikenne- ja kuljetustyö > logistiikkapalvelut > terminaalityöntekijä


Siirry ylösЯндекс.Метрика