Mikä franchising?

Suomessa on noin 250–300 franchisingketjua, jotka toimivat mm. vähittäiskaupan ja ravintola-alalla.
Franchisingsektori työllistää 40 000–60 000 henkeä.

Franchising on kahden oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-ottajan pitkäaikaista sopimusperustaista yhteistyötä, jossa franchise-antaja siirtää taloudellista vastiketta vastaan franchise-ottajalle oikeuden käyttää ennalta määriteltyjen ohjeiden mukaisesti sovitun ajan tietyllä alueella tai tietyssä paikassa hallitsemaansa liiketoimintakonseptia. Franchising tarjoaa mahdollisuuden oman yritystoiminnan aloittamiseen ohjatusti.

Franchisingketjun yritykset toimivat yhdenmukaisella konseptilla ja ulkoisella ilmeellä (brändilla). Mm. Kotipizza, McDonald´s, R-kioski, Vianor, Yves Rocher, Zizzi...

Franchise-antaja (franchisor). Yritystä, joka luovuttaa oikeuden liiketoimintakonseptin hyödyntämiseen toiselle yritykselle, kutsutaan franchise-antajaksi.

Franchise-antaja tarjoaa alku- ja jatkokoulutusta franchise-ottajille.

Franchise-antaja tarjoaa teknistä ja/tai kaupallista tukea eli jatkuvia tukipalveluita franchise-ottajilleen.

Franchise-antajalla on käsikirja tai muu dokumentti, jolla ohjeistetaan franchise-ottajien paikallista liiketoimintaa.

Franchise-antaja ei omista (merkittävää) osuutta franchise-ottajien yrityksistä.

Franchise-antaja kontrolloi, valvoo ja ohjaa jatkuvasti franchise-ottajien liiketoimintaa.

Franchise-ottaja (franchisee). Yritystä, joka vastaanottaa oikeuden, kutsutaan franchise-ottajaksi. Franchise-ottaja on juridisesti ja taloudellisesti franchise-antajasta riippumaton yksikkö. Usein franchise-ottajayrityksen takana on luonnollinen henkilö, yrityksen kasvollinen perustaja ja omistaja-johtaja, franchiseyrittäjä. Hän on useimmiten mukana yrityksensä päivittäisessä toiminnassa ja on lisäksi franchisesopimuksen yrityksensä edustajana allekirjoittanut taho.

Franchise-ottajat maksavat liittymismaksun ja/tai jatkuvaluontoista palvelumaksua eli rojaltia franchise-antajalle.

Franchise-ottajat toimivat saman liikemerkin alla ja toimipisteet ovat ulkoisesti yhtenäisiä.

Franchise-ottaja ei saa siirtää franchisesopimuksen oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman franchise-antajan lupaa.

Miksi franchisingyrittäjäksi?

  • Mahdollisuus omaan yritykseen helpommin, nopeammin ja riskittömämmin.
  • Käytännössä testattu, valmiiksi kehitetty liiketoimintamalli eli konsepti.
  • Markkinoilla jo valmiiksi tunnettu brändi.
  • Ketjun tarjoama koulutus ja jatkuva ohjaus.
  • Ketjun jäsenyyden tuomat yhteistyöedut (esim. näkyvä ketjumarkkinointi, ison ketjun ostoehdot jne.).
  • Kattavat tukipalvelut (esim. taloushallinnon palvelut, it-tuki tai valmiit rahoitusratkaisut).
  • Ketjun jäsenten kumppanuus ja vertaistuki.

“Tutkimusten mukaan yli 80 % suomalaisista franchi-singyrittäjistä sanoo yrittäjyytensä olleen odotusten mukaista tai ylittäneen ne.”

“Franchisingyrittäjä menestyy keskimäärin paremmin kuin yksinyrittäjä. Kun tilastojen mukaan yksinyrittäjistä yli puolet joutuu lopettamaan toimintansa ensimmäisen viiden vuoden aikana, franchisingyrittäjistä vain joka kymmenes.”

Lähde: www.franchising.fi

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика