Tulosta

Minustako yrittäjä?

Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan alkuun

Mietitkö yrityksen perustamista?

Oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja ennen kaikkea hyvä liikeidea. Nämä ovat yrityksen perustamisen lähtökohtia. Löytyvätkö sinulta myös muut menestymisen perusedellytykset? Yrittäminen on rohkeutta. Kykyä ottaa hallittavissa olevia riskejä. Suunnitelmallisuus auttaa hallitsemaan niitä.

Yrittäjänä
- tunnetko yrityksen toimialan
- osaatko tuotantoa, markkinointia vai kenties molempia vai
- onko taloudellisten asioiden hallinta vahvuutesi?

Tunnetko yrityksen
- toimintaympäristön
- markkinat
- kilpailijat

Koulutukseen ja kokemukseen perustuva hyvä ammattitaito on hyvä lähtökohta myös yrittäjyyteen. Finnveran rahoitus auttaa alkuun vuosittain 3 500 uutta yritystä.

Minustako yrittäjä?

Finnveran verkkosivuilla (www.finnvera.fi) voit tehdä kiinnostavan, elämyksellisen yrittäjätestin. Testissä käydään läpi yrittäjyyden keskeisiä tekijöitä ja ohjataan peilaamaan omia suunnitelmia oikeisiin teemoihin. Apuna on myös erilaisia laskureita ja mittareita, joilla yrittäjä voi testata perheen ja yrittäjyyden yhteen sovittamista sekä laskea omat odotettavissa olevat vuositulonsa.

Yritystoiminnan aloittamista pohdittaessa kannattaa miettiä:

Henkilökohtaiset ominaisuudet
- omat vahvuudet
- tiedot ja osaaminen
- haasteet

Tavoitteet ja resurssit
- odotukset
- ajan käyttö
- oma talous

Yritys ja yritysidea
- kysyntä
- kilpailijat
- kassavirta

Yrittäjätesti on helppo täyttää; sen tekemisen voi keskeyttää ja jatkaa uudestaan sopivalla hetkellä.

Liiketoimintasuunnitelma on perusta yrityksen menestymiselle

Yrityksen perustamista suunnittelevan on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma, jossa käydään läpi liikeidea, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat, kilpailevat tuotteet ja palvelut, taloudellinen suunnittelu, yritys ja työntekijät. Liiketoiminnan suunnittelu on perusta yrityksen menestymiselle.

Hyvin valmisteltu yrityksen liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa myös rahoittajien päätöksentekoa. Toimintaansa aloittavat yritykset saavat apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja liikeidean toteuttamiskelpoisuuden arviointiin seudullisista yrityspalvelukeskuksista ja uusyrityskeskuksista.

Neuvontaa

Rahoitushakemuksen valmisteluun saa apua uusyrityskeskuksista (www.uusyrityskeskus.fi). Yritys-Suomen nettipalvelusta (www.yrityssuomi.fi) saa yrittämiseen liittyvää ajantasaista tietoa julkisista neuvonta- ja rahoituspalveluista.

Starttiraha

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle toimeentulon turvaamisen ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttirahaa voidaan myöntää kerrallaan enintään 18 kuukaudeksi.

Starttiraha voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston työttömien työnhakijoiden lisäksi myös ei-työttömille, jotka ryhtyvät yrittäjiksi mm. palkkatyöstä, kotityöstä tai opiskelusta. Lisätietoa starttirahasta saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan alkuun

Finnvera voi myöntää rahoitusta yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Rahoitamme myös omistusjärjestelyjä, sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja.

Riittävätkö vakuutesi?

Toimimme markkinoita täydentävänä yritysrahoittajana. Jaamme rahoitukseen liittyvää vakuusriskiä yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Voimme tyytyä yleensä heikompiin vakuuksiin kuin muut rahoittajat. Julkisena rahoittajana täydennämme yrityksen rahoitusta etenkin silloin, kun yrityksen vakuudet eivät riitä pankin rahoitukseen.

Miten arvioimme yritystäsi?

Rahoituspäätöksiämme edeltää selvitys yrityksen mahdollisuuksista menestyä markkinoilla. Arvioimme yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä erityisesti paikallista kilpailutilannetta. Arvioimme myös yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Edellytämme, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa ja yrittäjän henkilökohtainen talous on kunnossa.

Sopivin rahoitusvaihtoehto asiantuntijamme kanssa

Pienlainaa ja naisyrittäjälainaa voidaan myöntää kone- ja laiteinvestointeihin, käyttöpääomatarpeisiin, muihin toiminnan aloittamis- tai laajennushankkeisiin tai yrityksen kehittämiseen. Lainat on tarkoitettu yritykselle, jossa on enintään 5 työntekijää. Lainamäärä on 3000 - 35 000 euroa. Laina-aika on 5 vuotta, joista ensimmäinen voi olla lyhennysvapaa.

Yrittäjälaina on tarkoitettu uuden yrityksen perustamiseen. Sitä voidaan käyttää lisäksi toimivan yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuksien ostamiseen sukupolvenvaihdostilanteissa tai osakekaupoissa. Osakepääoman korottaminen on myös mahdollista yrittäjälainalla. Lainamäärä on enintään 100 000 euroa. Laina-aika on enintään 10 vuotta, joista enintään 3 voi olla lyhennysvapaita.

Asiantuntijamme etsivät muiden rahoittajien kanssa näistä tai muista rahoitustuotteistamme yrityksen tarpeeseen sopivimman vaihtoehdon. Lisätietoa: www.finnvera.fi

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta voit hakea täyttämällä sähköisen hakemuksen Finnveran kotisivuilla (www.finnvera.fi > Sähköinen asiointi) tai käyttämällä tulostettavaa hakemuslomaketta (> Tuotteet ja hakemukset) ja lähettämällä sen lähimpään aluekonttoriimme. Otamme sinuun yhteyttä.

Neuvontaa Finnveran puhelinpalvelusta

Numerosta 020 690 782 saat neuvoja rahoitukseen liittyvistä asioista. Myös hakemuksen täyttämisestä voit kysyä puhelinpalvelustamme.

Rahoituspalvelujemme avulla suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, tehdä tämän päivän tavoitteista huomisen todellisuutta. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Tarjoamme yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

Lähde: Finnvera-esite


Siirry ylösЯндекс.Метрика