NEUVOJA TYÖNHAKIJOILLE

Kaikkien meidän on joskus täytynyt tai täytyy vielä etsiä työtä.
Työnhaku on kovaa työtä, joka vaatii sitkeyttä ja erityistä valmistautumista.


Mistä aloittaa?

Aloittakaa itsestänne:

 • muistakaa, että työnhaku on välttämätöntä
 • miettikää, mitä haluaisitte tehdä, mikä olisi mieluisaa?
 • arvioikaa ammatillinen valmiutenne ja työkokemuksenne
 • valitkaa muutama sopivin vaihtoehto työnhakuun
 • muistakaa: kukaan muu kuin te itse ette tee tätä.

Kerätkää kaikki dokumentit:

 • henkilöllisyystodistus
 • koulutustodistukset (perus- ja täydennyskoulutus), kaikki kurssit, jotka olette suorittaneet sekä kielitodistukset
 • muut dokumentit, jotka kertovat osaamisestanne ja saavutuksistanne (suositukset, tekniset taidot, arvostelut yms.).

Ottakaa aikaa ja muotoilkaa rauhassa ansioluettelonne, vaikka sitä ei teiltä vielä vaadittaisikaan. Se auttaa tuntemaan itsenne paremmin, auttaa valmistautumaan työhaastatteluun työnantajan kanssa.

Tutkikaa työmarkkinoita: esimerkiksi – www.mol.fi

 • millaisia työntekijöitä haetaan
 • millaisia yrityksiä alueellanne on
 • millainen palkkataso on oman pätevyytenne omaaville työntekijöille.

Miten vielä voisi saada tietoa työstä?

 • työnantajalta
 • kaupungin työvoimatoimistosta
 • ystäviltä, tutuilta, sukulaisilta ja muilta ihmisiltä
 • mainoksista joukkotiedotusvälineissä
 • laittaessanne esille oman työnhakuilmoituksen
 • yksityisiltä työnvälitysfirmoilta.

Mitä useampia työnhakumenetelmiä käytätte, sitä todennäköisempää on löytää työtä mahdollisimman nopeasti.


Valtion työvoimatoimiston edut:

 • kaikki valtion työvoimatoimiston palvelut ovat ilmaisia
 • apua työnhakuun voi saada kuka tahansa, ei ainoastaan työttömät
 • työtön voidaan ohjata maksuttomaan ammatilliseen koulutukseen, jonka suorituksen aikana hän saa päivärahaa
 • työttömille, joilla on vaikeuksia löytää työtä, on olemassa useita erityisiä työllistymistä tukevia ohjelmia.

Harhaluuloja, jotka häiritsevät työnhakua:

 • Jos on sopivia tuttuja, pitää vain odottaa, että he löytävät minulle hyvän työn.
  Tosiasia: Hyvää työtä ei koskaan saada jos vain istutaan kotona ja odotetaan. Työnhaussa tärkeintä on luoda henkilökohtainen kontakti sen henkilön kanssa, joka vastaa henkilöstön rekrytoinnista. Siitä huolimatta, että omasta mielestänne onnistuitte hyvin työhaastattelussa ja teille luvattiin ilmoittaa valinnasta myöhemmin, soittakaa itse, jotta tiedätte tuloksen. Ei saa jäädä odottamaan – pitää toimia!
 • Jos organisaatio ei virallisesti ilmoita siellä auki olevasta työpaikasta, sitä on turha yrittää saada.
  Tosiasia: Monia virkoja ei koskaan mainosteta. Hyviin työtehtäviin organisaatio yleensä yrittää mieluummin itse löytää työntekijät. Teidän kannattaakin itse soittaa ja käydä niissä yrityksissä, jotka teitä kiinnostavat. Mahdollisuudet saada työtä kasvavat huomattavasti tässä tapauksessa.
 • Ei ole väliä, kuinka kauan aikaa menee työpaikan löytämiseen, pääasia on, että uusi työ on hyvin palkattu.
  Tosiasia: Voitte arvioida palkkatasonne kuinka korkealle tahansa, mutta työstänne maksetaan aina sen verran kuin työnantaja suostuu maksamaan. Mikä tahansa tauko virkaiässä laskee arvoanne asiantuntijana. Korkeasti palkattua työtä on parempi etsiä ennen lähtöä edellisestä työpaikasta kuin sen jälkeen.

Tärkein tehtävä työnhaussa on tehdä hyvä vaikutus työnantajaan ja hänen kysymyksiinsä sekä valmistautua hyvin etukäteen. Tällä te osoitatte kiinnostuksenne ja näytätte myös sen, että tulitte paitsi ottamaan selvää, mitä teille voisi olla tarjolla, mutta mietitte myös etukäteen, miten te voisitte olla hyödyksi tälle organisaatiolle.


Teksti: Margarita Niemi
Suomennos: Tiina Ynnilä

Siirry ylösЯндекс.Метрика