Tulosta

Muurari

Työtehtävät
Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Työnkuvaan voivat kuulua myös rappaus- ja laatoitustyöt. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muuraustyön kokonaisuuteen kuuluu tiilien muuraus, tartuntojen ja sidelankojen sekä erilaisten tulisijoihin ja hormeihin liittyvien varusteiden asennukset, mittaus, saumaus, muuraustelinetyöt, tiili- ja laastipalvelu sekä muuratun rakenteen puhdistus. Muurarin työ edellyttää sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Ammattinimikkeet voivat vaihdella erikoistumisen mukaan, esimerkkeinä tulisijamuurari, uunimuurari, tekninen muurari, seinämuurari, laatoittaja, rappaaja ja harkkomuurari.

Seinämuuraukseen erikoistuneet muurarit tekevät ulkoseinien ja sisäseinien runkomuurauksia tiilistä tai harkoista sekä ulkoseinien verhousmuurauksia.

Rappaajat tekevät ulko- ja myös sisäseinien pintakäsittelyä laastilla. Konerappauksessa laasti levitetään pinnalle rappauspumpun tai paineilman avulla. Näin saadaan aikaiseksi tasainen pinta, joka suojaa alusrakennetta säiltä ja kulutukselta.

Tekniset muurarit ovat erikoistuneet lämpökeskusten sekä teollisuuslaitosten piippujen, uunien ja masuunien muuraukseen. Työ on vuoraamista tulenkestävillä tiilillä ja laastilla sekä valamista tulenkestävillä massoilla.

Laatoittajat asentavat kivi-, betoni-, tiili- ja keramiikkalaattoja seiniin ja lattioihin sisä- ja ulkotiloissa. Laatoittaja tekee usein myös märkätilojen vedeneristystyöt.

Tasoitetyöntekijöiden työ liittyy läheisesti laattatöihin, sillä seinä- ja lattiapinnat on valmisteltava hyvin, jotta laatoitustyö onnistuu.

Tulisijamuurarit ja uunimuurarit tekevät uunien, liesien ja takkojen muurausta. Työnkuvan muotoutumiseen vaikuttaa erikoistumisen lisäksi myös asuinpaikka. Vain osa muurareista elää pelkästään esimerkiksi tulisijoja ja uuneja muuraamalla. Etenkin ruuhka-Suomen ulkopuolella muurarit tekevät kaikki alaan liittyvät työt.

Työympäristö vaihtelee uudisrakennuksilta korjausrakennuskohteille. Muuraus- ja laatoitustöitä sekä niihin läheisesti liittyvää tasoitusta ja rappausta tehdään sekä ulko- että sisätiloissa. Työ tehdään työkohteesta ja aikataulusta riippuen itsenäisesti tai ryhmässä.

Muurauksessa käytetään työvälineinä muurauskauhaa, vasaraa, kuminuijaa, laastisekoitinta, vesivaakaa, luotilankaa jne. Raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa käytetään apuna koneita.

Työ on yleensä normaalia päivätyötä, mutta joissain rakennuskohteissa tehdään ilta- ja ylityötä. Työ on kausiluontoista, ja siihen sisältyy matkustamista vaihtuville työmaakohteille.

Työpaikat
Rakennusliikkeet. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Työn vaatimukset
Muurarin työ on vaativa käsityöammatti, jossa on hallittava eri tehtävissä tarvittavat työtekniikat. Korjausrakentamisessa ja erityisesti entistämisessä on tunnettava sekä vanhat rakenteet, rakentamistavat ja materiaalit että myös parhaat menetelmät uusien ja vanhojen rakennusosien liittämiseksi toisiinsa.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin ja vaihteleviin oloihin. Muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn mutta myös ryhmätyöhön. Itsenäisenä yrittäjänä toimiva muurari tarvitsee tietoa yrittäjänä toimimisesta. Työtä tehdään joskus hankalissa ja väsyttävissä asennoissa. Työympäristössä voi esiintyä vetoa, melua, kylmyyttä, kuumuutta, pölyä ja kosteutta. Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää. Rakennuksilla tapaturmia aiheuttavat yleisimmin liukastuminen, takertuminen ja putoavat esineet. Selkäongelmat ja allergia esimerkiksi sementti- tai kalkkipölylle saattavat olla este muurarina toimimiselle.

Koulutus
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen ja erikoistua muuraukseen. Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena.

Palkkaus
Talonrakennusalalla noudatetaan Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n välistä rakennusalan työehtosopimusta. Palkkaus perustuu urakkapalkkaan, aikapalkkaan (tuntipalkkaan) tai palkkiopalkkaan. Palkkaukseen vaikuttaa huomattavassa määrin ammattitaito ja kokemus. Muuraustyöt tehdään usein urakkapalkalla.

Lähde: www.ammattinetti.fi > ammatit > rakennustyö > talonrakennusala > muurariSiirry ylösЯндекс.Метрика