Tulosta

Parturi-kampaaja

Parturi-kampaaja on hiusten ja parran hoitamisen ja muotoilun asiantuntija. Parturi-kampaajia työskentelee alan liikkeiden lisäksi myös erilaisissa hoitoloissa, kylpylöissä, sairaaloissa sekä tavaratalojen yhteydessä. Keskeistä työssä on asiakaspalveluhenkisyys, kätevyys ja luovuus.

Työtehtävät

Parturi-kampaaja suunnittelee, tekee ja markkinoi asiakkaille hiusten ja parran hoitoja, leikkauksia, kampauksia, kihartamiskäsittelyjä sekä värjäyksiä. Entistä useammin parturi-kampaamoissa tehdään myös hiuspidennyksiä ja -lisiä sekä rakennekynsiä.

Parturi-kampaaja voi myös suorittaa pään, niskan ja hartioidenhoitoon liittyviä hierontoja. Hoidot voivat kohdistua sekä hiusten että hiuspohjan kunnon ylläpitämiseen, hiusten vaurioitumien kosmeettiseen korjaamiseen sekä asiakkaan rentouttamiseen.

Parturi-kampaaja voi myös ohjata asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä. Lisäksi hän esittelee hiustenhoitotuotteita sekä ohjaa niiden käytössä.

Asiakkaan hoidon ja tyylin suunnittelu tapahtuu aina vuorovaikutteisena ja yksilöllisenä asiakasyhteistyönä. Palvelukokonaisuuksia voidaan suunnitella asiakkaan työhön, juhlaan ja vapaa-aikaan.

Suunnitelmassa tulee huomioida asiakkaan kulttuuri, elämäntapa, kulutustyyli ja yksilölliset ominaisuudet. Erilaisten tyylikokonaisuuksien luomisessa yhdistellään usein erilaisia leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värjäysmenetelmiä.

Yrittäjänä toimivan parturi-kampaajan työhön sisältyy myös yritystoiminnan suunnittelua, toteuttamista, seurantaa ja arviointia. Siihen voi kuulua tuotannollisen toiminnan organisointia ja työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä.

Parturi-kampaajan perustyövälineitä ovat mm. sakset, kammat, harjat sekä permanenttikäsittelyihin ja värjäykseen käytettävät välineet ja aineet. Työvälineiden ja työympäristön puhtaudesta huolehtiminen on työssä tärkeää.

Työtilat voivat olla joko liikehuoneistossa tai kodin yhteydessä olevissa tiloissa. Suuremmissa parturi-kampaamoissa työskentelee useampia ammattilaisia, pienissä liikkeissä ei välttämättä työskentele muita työntekijöitä kuin omistaja.

Liikkeiden aukioloajoista johtuen alalla työskentelevän on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Joillain ammatinharjoittajilla saattaa olla myös vaihtelevaan aikaan erilaisia kuvaus-, näytös- ja messutöitä.

Työpaikat

Parturi-kampaaja työskentelee joko itsenäisenä yrittäjänä, toisen palveluksessa tai vuokrapaikalla, jolloin liike on vuokrattu useammalle yrittäjälle. Parturi-kampaaja voi työskennellä myös erilaisissa hoitoloissa, kylpylöissä, sairaaloissa, palvelutaloissa sekä risteilyaluksilla ja tavaratalojen yhteydessä. Parturi-kampaajia työskentele myös myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- ja media-alan palveluksessa.

Työn vaatimukset

Parturi-kampaajan ammatissa tarvitaan asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kädentaitoja ja esteettistä näkemystä. Luovuutta, mielikuvitusta ja taiteellisuutta tarvitaan varsinkin vaativissa töissä, kuten esimerkiksi tehtäessä kampauksia erikoistilaisuuksiin.

Alan ammattilaisen on osattava toteuttaa asiakkaan toiveet, nähtävä mitkä värisävyt sopivat parhaiten asiakkaalle ja minkä malliset hiukset sopivat hänen kasvojensa muotoon. Hiusmuotoilussa on huomioitava kasvojen lisäksi kallon luusto ja vartalotyyppi, eli kokonaisuus.

Alan ammattilaisen on tunnettava huomattava määrä eri aineita ja niiden vaikutukset erilaisille hiustyypeille. Erityisesti on tiedettävä, mitkä aineet eivät sovellu erilaisista allergioista kärsiville ja puolestaan, mitä erikoisvalmisteita tulee käyttää huonokuntoisia hiuksia tai hiuspohjaa käsiteltäessä.

Parturi-kampaajan on osattava markkinoida ja myydä hiustenhoitotuotteita ja omaa työtään.

Alan kehityksen ja muodin aktiivinen seuraaminen sekä monipuolisten taitojen ylläpito ovat välttämättömiä alalla menestymiselle.

Yrittäjä tarvitsee myös liiketaloudellista osaamista. Parturi-kampaamopalvelujen ytimenä on kustannustietoinen hinnoittelu, hyvään ammattitaitoon sekä palveluun perustuvat vakituiset asiakassuhteet ja sitä kautta toiminnan kannattavuus. Työn lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden tulkinta.

Monien kemiallisten aineiden käsittely saattaa aiheuttaa allergisia oireita. Ammatin haittana on seisomatyön aiheuttama rasitus jaloille, selälle ja hartioille.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. Tutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona sekä oppisopimuksella. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös hiusalan ammattitutkinto sekä hiusalan erikoisammattitutkinto. Alalla on myös yksityisiä kouluja.

Palkkaus

Suurin osa parturi-kampaajista on itsenäisiä yrittäjiä, joiden ansiotaso perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen.

Toisen palveluksessa noudatetaan hiusalan työehtosopimusta, jossa työntekijän palkka määräytyy joko kiinteänä taulukkopalkkana tai provisiomuotoisena palkkana. Kiinteä taulukkopalkka on kokoaikaiselle työntekijälle kuukausipalkka, osa-aikaiselle tuntipalkka.

Kuukausi- tai tuntipalkan määrään vaikuttavat koulutus, työssäolovuodet, työtehtävät, työaika, vastuut, lisä ym. Provisiopalkka perustuu työntekijän työpanokseen.

Nk. vuokratuolikäytännössä itsenäinen ammatinharjoittaja vuokraa jostakin liikkeestä tuolipaikan itselleen, eikä varsinaista työsuhdetta liikkeen kanssa synny.

Työmarkkinatiedot

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Kauneudenhoitoala

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista, joista yrittäjiä on noin 11 000. Vuonna 2011 hiusalan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Työvoimapulaa on eri puolilla Suomea, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria. Alan oppilaitoksista valmistuvien työllistyminen on yleisesti ottaen ollut erinomaista.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia nuoremmille. Työllisyysnäkymiin vaikuttaa lähitulevaisuudessa merkittävästi se, jatkuuko parturi- ja kampaamopalveluiden arvonlisäverokannan alennus vuoden 2011 jälkeenkin.

Hiusalalla on tapahtunut yritysten ketjuuntumista ja yritysten koon kasvua. Alan yritysten palvelut laajenevat kattamaan yhä useampia kauneudenhoitopalveluita, jolloin palvelut kohdistuvat hiusten lisäksi esimerkiksi rakennekynsiin tai vaikkapa tatuointeihin, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää.

Suomen Kosmetologien Yhdistyksessä on noin 3 400 jäsentä, joista noin 1 200 toimii hoitolayrittäjinä (v. 2011). Kosmetologien työllisyystilanne on hyvä, mutta alan ammattilaiset työskentelevät pääasiassa liikkeen- tai ammatinharjoittajina, joten työpaikkoja toisen palveluksessa on vain vähän. Tulevaisuudessa työtilanne säilynee samanlaisena. Työpaikkoja voi syntyä enemmän parturi-kampaamoihin.

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä pitävät yllä palveluiden jatkuva kysyntä, ihmisten halu panostaa ulkoiseen olemukseensa ja hoitaa itseään sekä edustavuuden merkityksen korostuminen myös työelämässä. Hyvä ammattitaito ja korkea osaaminen edesauttavat työllistymistä, samoin hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Kielitaito ja erilaisten kulttuurien ymmärtämys on entistä tärkeämpää.

Alalla toimitaan usein yrittäjinä (liikkeen- tai ammatinharjoittajana), mikä edellyttää mm. palvelun korkeaa laatua, pitkäjännitteisyyttä, realistisia odotuksia sekä kykyä hankkia ja säilyttää oma asiakaskunta.

Lähde: www.ammattinetti.fi
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика