Tulosta

Maataloustyöntekijä

Maataloustyöntekijä on maatilalle palkattu työntekijä, joka tekee maatilan töitä työnjohtajan tai maatalousyrittäjän ohjeiden mukaan. Maataloustyöntekijöitä työskentelee nykyään lähinnä suurimmilla maatiloilla. Hyvä maataloustyöntekijä on osaava ja omatoiminen.

Työtehtävät

Maataloustyöntekijän tehtäviin kuuluu peltoviljely- ja metsänhoitotöitä, joskus myös eläinten hoitotöitä. Maataloustyöntekijän työt vaihtelevat tilan tuotantosuunnan mukaan. Työt vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan. Kevään kylvötöiden jälkeen tehdään kasvuston hoitotyöt, mahdolliset heinätyöt, sadonkorjuu ja tarvittavat syystyöt. Talvisin tehdään sadonkäsittelytöitä, tilan metsätöitä sekä erilaisia korjaus- ja kunnossapitotöitä. Maataloustyöntekijä voi osallistua myös tilan tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen. Maataloustyöntekijä työskentelee koko tilan alueella maatalousyrittäjän tai työnjohtajan alaisuudessa. Työssä käytetään tehtävien mukaan erilaisia maatalouskoneita ja -laitteita sekä työkaluja. Työ on päivätyötä, mutta työajat vaihtelevat vuodenaikojen ja kiirehuippujen mukaan.

Työpaikat

Maatilat.

Työn vaatimukset

Maatilan vaihtelevissa töissä tarvitaan omatoimisuutta sekä laaja-alaista tietämystä eri töistä ja työvaiheista. Ammatissa on osattava käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja.

Maataloustyöntekijä tarvitsee hyvää kuntoa, sillä jotkut työtehtävät ovat fyysisesti vaativia. Etenkin metsätöiden teko talvella on raskasta. Kasvinviljelyssä saatetaan joutua nostamaan ja siirtämään painavia työtaakkoja lannoitus- ja kylvötöiden yhteydessä sekä satoa korjattaessa ja käsiteltäessä. Maataloustyöntekijän työasennot ja -olot saattavat olla hankalia, riippuen käytettävistä työkoneista. Melua, tärinää, pölyä, kuumuutta ja kylmyyttä vastaan voidaan suojautua käyttämällä mahdollisimman hyviä työvälineitä sekä erilaisia suojaimia.

Koulutus

Maatalousalan perustutkinto on sopiva koulutus maataloustyöntekijän ammattiin. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Työtehtävät hyvin hallitseva voi suorittaa näyttötutkintona esimerkiksi viljelijän ammattitutkinnon. Oppilaitokset järjestävät myös lyhyempää alan ammatillista lisäkoulutusta.

Palkkaus

Maataloustyöntekijään sovelletaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä. Palkka vaihtelee töiden vastuullisuuden, työkokemuksen ja työtaidon mukaan.

Työmarkkinatiedot

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

MAATALOUSALA

Maatalous on maaseudun tärkeä työllistäjä. Maatalous työllistää suoraan noin 90 000 henkeä, joista noin 80 000 on yrittäjiä tai heidän perheenjäseniään. Palkattuja työntekijöitä on noin 10 000. Maatalous työllistää alkutuotannon lisäksi myös välillisesti koko elintarvikeketjussa, erityisesti elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen,varsinkin kotieläintilojen, sekä maataloudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt viime vuosikymmeninä huomattavasti samaan aikaan kun tilojen koko ja työn tuottavuus on kasvanut.

Työntekijöitä tarvittaisiin lisää lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin. Urakointi työllistää mm. kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa sekä mm. energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Maataloudessa työskentelevien lukumäärä vähenee edelleen. Toisaalta maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Maaseudun väestön ikärakenteesta johtuen työvoiman saatavuus heikkenee.

Pääasiallisen toimeentulon antavien maatilojen määrä vähenee edelleen, ja yhä merkittävämpi osa maatilojen tuloista saadaan muusta kuin maataloudesta. Uusia työmahdollisuuksia tuovat maatilojen monitoimisuus, urakoinnit, alihankinnat ja muu yritystoiminta.

Lähde: www.ammattinetti.fi/
Kuvat: Natalia Savela
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика