Tulosta

Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia vakiovuoro-, paikallis-, pikavuoro-, tilaus- tai palveluliikenteessä (esim. vanhuksille tarkoitettu). Työtehtäviin kuuluu ajamisen lisäksi matkustajien neuvomista, matkalippujen myymistä ja rahastamista sekä rahdin käsittelyä. Linja-autonkuljettajat työskentelevät yksityisen bussiyrityksen tai kunnallisen liikennelaitoksen palveluksessa. Ammatissa vaaditaan joustavaa palveluasennetta, hyvää ajotaitoa, tarkkuutta ja teknistä osaamista.

Työtehtävät

Linja-autonkuljettajat kuljettavat matkustajia joko reittien ja aikataulujen mukaan tai asiakkaan tilauksen mukaisesti. Linja-auto on tärkein joukkoliikennevälineemme, jolla pääsee kattavan reittiverkoston ansiosta melkein kaikkialle. Linja-autonkuljettajia työskentelee haja-asutusalueiden vakiovuoroliikenteessä, kaupunkien paikallisliikenteessä, pikavuoroliikenteessä ja tilausliikenteessä.

Vuoroliikenteessä kuljettajat ajavat maaseudulla tai kaupunkien sisällä tiettyjä linjoja tietyillä reiteillä aikataulujen mukaan. Ajamisen lisäksi tehtäviin kuuluu myös matkalippujen myynti ja kaukoliikenteessä myös rahtitavaran käsittely purkuineen ja lastauksineen.

Kaupunkiliikenteessä tehdään työ-, asiointi-, koulu- ja vapaa-ajan matkoja. Kuljettajat ajavat lyhyitä reittejä, joilla matkustajia nousee ja poistuu busseista melkein joka pysäkillä. Maaseudulla perusasiakaskunnan muodostavat koululaiset sekä työ- ja asiointimatkustajat.

Pikavuoroliikenne on asutuskeskusten välillä tapahtuvaa liikennettä, jossa pysäkkejä on harvakseltaan. Entistä useammin pikavuoromatka on osa laajempaa matkaketjua, johon kuuluu myös lento- tai laivamatka.

Tilausliikenteessä määränpää, reitit ja aikataulut määräytyvät asiakkaan tilauksen mukaisesti. Matkat voivat olla esimerkiksi kulttuurimatkoja läheisiin kaupunkeihin tai pidempiä kiertomatkoja ulkomaille. Tilausliikenteessä asiakaskunta ja työtehtävät vaihtelevat.

Työhön kuuluu myös matkalippujen myynti ja tarkastaminen sekä asiakkaiden opastaminen ja neuvominen. Maksuvälinetekniikan kehittymisen myötä kuljettajilla on yleensä käytössään sähköinen rahastuslaite. Kaupunkiliikenteen busseissa on käytössä myös automaattiset matkakortinlukijat.

Ihmisten matkustustarpeet vaihtelevat, joten linja-autonkuljettajat työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa melkein kaikkina vuorokauden aikoina. Yksittäisten työpäivien pituus vaihtelee työaikalain sekä ajo- ja lepoaikasäännösten puitteissa. Kuljettajan työaika on 80 tuntia kahdessa viikossa. Jos työtä on viikonloppuisin, vapaapäiviä on vastaavasti arkena.

Työn vaatimukset

Linja-autonkuljettajan työ on ennen kaikkea palveluammatti, jossa tarvitaan hyvän ajotaidon ja monipuolisen kaluston hallinnan lisäksi joustavaa asiakaspalvelutaitoa. Kuljettajan on tunnettava aikataulut, reitit, pysäkit ja muut matkustamiseen liittyvät asiat.

Kuljettajalta vaaditaan täsmällisyyttä, sillä aikataulut määräävät työtahdin, linja-auton on lähdettävä ja saavuttava perille aikataulun mukaan. Kuljettajalta vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta ja rauhallisuutta, sillä matkustajien turvallisuus on hänen vastuullaan. Autoa on osattava ajaa rauhallisesti mutta myös taloudellisesti.

Työssä edellytetään hyvää näköä, huomio- ja arviointikykyä sekä nopeita, mutta samalla rauhallisia reaktioita. Paineensietokyky on tärkeä ominaisuus. Kielitaito on entistä tärkeämpää kuljettajan tehtävissä.

Kuljettajalta vaaditaan myös teknistä osaamista. Hänen on tunnettava auton varusteet, joita on osattava käyttää monipuolisesti ja joustavasti. Tarvittaessa on myös osattava korjata auton pikkuvikoja. Autojen tekniikka, rahastuslaitteet ja matkaliput muuttuvat koko ajan, joten omaa ammattitaitoa on kehitettävä jatkuvasti.

Tiukat aikataulut sekä eri vuodenaikojen ja liikenneolojen vaihtelut kuormittavat kuljettajaa henkisesti. Istumatyö ja veto saattavat rasittaa niskaa, selkää ja hartianseutua.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluihin suuntautuen. Perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. Kuljettajakoulutusta on mahdollisuus saada myös oppisopimuskoulutuksena, johon kuitenkin vaaditaan linja-autokortti. Linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon voi niin ikään suorittaa näyttötutkintona, mutta siihen osallistuvalla tulee olla D-luokan ajo-oikeus ja -kortti.

Palkkaus

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen mukaan palkka määräytyy 2-viikkojakson palkkana. Palkkaan vaikuttaa työkokemus. Päälle tulevat erilaiset lisät, kuten vuoro-, ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät.

Tulevaisuudessa kuljetusalan haasteena on ratkaista alaa uhkaava työvoimapula. Lähivuosina alalta poistuu suuri määrä kuljettajia eläkkeelle. Kuljetusala tarvitsee joka vuosi arviolta noin 5 000 uutta työntekijää, joista kuorma-autonkuljettajia 3 000, linja-autonkuljettajia 700 ja yhteensä 1 000 terminaali- ja korjaamotyöntekijää sekä toimihenkilöä. Alan koulutukseen pyritään siksi houkuttelemaan uusia opiskelijoita.

Siirry ylösЯндекс.Метрика