Tulosta

Sähköasentaja

Sähköasentajien ammattikunta huolehtii erilaisista sähköasennustöistä sekä alan huolto- ja korjaustöistä.

Sähköurakointiliikkeen palveluksessa työskentelevä sähköasentaja tekee uudis- ja korjausrakennuskohteissa sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennustöitä. Työtehtäviin kuuluvat myös erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asennukset sekä jo käytössä olevien sähköjärjestelmien, -koneiden ja -laitteiden korjaus- ja huoltotyöt.

Sähkön tuotanto- ja jakelulaitoksissa sähköasentaja tekee sähköasema-asennuksia, ilmajohto- ja maakaapelitöitä, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennuksia ja on mukana muissa sähkön tuotanto- ja jakelutehtävissä.

Teollisuuslaitoksessa sähköasentaja asentaa sähkönjakelujärjestelmät, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä tuotantokoneet ja -kojeet käyttökuntoon ja opastaa työntekijöitä koneiden käytössä. Hän vastaa myös laitoksen sähkölaitteiden toiminnasta ja huollosta. Varsinaisen asentamisen lisäksi sähköasentajan työhön kuuluu muun muassa sähköpiirustusten ja asennusohjeiden lukemista sekä asennustarvikeluetteloiden ja aikakaavioiden laatimista.

Sähköasentajan työnkuva on painottunut yhä enemmän laitteita pyörittävän voimavirran asentamisesta erilaisten tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmien asentamiseen. Taloihin asennetaan lisäksi erilaisia hälytysjärjestelmiä. Sähköasentajia toimii myös myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä.

Sähköasentajan työ on itsenäistä, mutta isommat asennustyöt tehdään tarvittaessa ryhmätyönä. Ammatissa käytetään sähkötyökaluja kuten kuorintapihtejä, sivuleikkureita, ruuvimeisseleitä sekä mittalaitteita ja tarvittaessa myös kannettavaa tietokonetta.

Rakennusten sähköurakoinneissa työolot ovat samankaltaiset kuin rakennusalan työssä muutenkin. Työtä tehdään sekä ulkona että sisätiloissa työmailla, jotka vaihtuvat usein. Sähkön tuotanto- ja jakelulaitoksissa asennustöitä tehdään ulkona, missä johdot, kaapelit, muuntajat jne. sijaitsevat. Sähkölaitoksissa ja teollisuuslaitoksissa sähköasentaja työskentelee pääasiassa laite- ja huoltotiloissa.

Sähköasentajan työ on urakointiliikkeissä yleensä päivätyötä, mutta tarvittaessa tehdään ilta- ja ylitöitä. Energia-alalla ja teollisuudessa tehdään myös kaksi- ja kolmivuorotyötä. Työhön kuuluu usein myös päivystystä.

Työn vaatimukset

Sähköasentajan työssä tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi näppäryyttä. Työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti, mutta myös ryhmässä. Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja. Ammattitaitoon kuuluu sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja noudattaminen. Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka edellyttää tietotekniikan hallintaa ja uusien asioiden oppimista ja omaksumista. Ammatinharjoittajana toimiva sähköasentaja tarvitsee myös yrityksen toiminnan pyörittämiseen liittyvää osaamista, mm. markkinointitaitoja.

Asentaja joutuu toisinaan työskentelemään hankalissa työasennoissa. Rakennuksilla työtä tehdään joskus myös metelissä, pölyssä, kuumassa tai kylmässä ja joskus myös huonossa valaistuksessa. Työ voi ajoittain olla fyysisesti raskasta ulkotiloissa tehtävää urakkatyötä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähköalan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena. Alalla järjestetään myös aikuis- ja täydennyskoulutusta ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

Viralliset kelpoisuusehdot

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa tehdä itsenäisesti vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Sähköalan yrittäjäksi ryhtyvän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Turvatekniikan keskukselle (TUKES).

Palkkaus

Sähköasentajan palkkaus määräytyy kullakin toimialalla solmitun työehtosopimuksen mukaan. Käytössä on sekä tunti- että urakkapalkkaus. Noin puolet työstä tehdään urakkapalkalla. Palkkaukseen vaikuttavat mm. työkokemus sekä henkilökohtaiset lisät ammattitaidon, koulutuksen, työsuorituksen jne. mukaan. Lisäksi maksetaan erilaisia olosuhdelisiä.

Lähde: www.mol.fi > Ammattinetti


Siirry ylösЯндекс.Метрика