Maahanmuuttajan sopeutuminen ja mielenterveyspalvelut Jyväskylässä

Siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyy useimmiten kokemuksia menetyksistä ja erilaisista eroon joutumisista itselle läheisistä ja merkittävistä paikoista ja ihmisistä. Sopeutuminen uuteen ja vieraaseen ympäristöön, joka kaiken lisäksi saattaa suhtautua tulokkaaseen vihamielisesti ja torjuvasti, ei ole välttämättä helppoa. Uuteen kulttuuriin sopeutumisen helppous tai vaikeus on riippuvaista hyvin monista tekijöistä: yksilön omista ominaisuuksista, siitä kuinka vapaaehtoista muutto muualle on ollut ja siitä, millaista sosiaalista tukea uusi ymparistö sopeutumiselle voi tarjota. Ihmisen elämänhistoriassa voi olla monenlaisia raskaita kokemuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten uudet ongelmat kokee. Erityisesti lapsuudenaikaiset menetykset ja erokokemukset, väkivalta, vankeus ja kidutuskokemukset vaikuttavat paljon. Viimeksi mainitut saattavat jättää jälkeensä nk. traumaperäisen stressihäiriön. Oireisiin kuuluu mm. monin eri tavoin ilmeneva tunteiden latistuminen, haluttomuus muistella vaikeaa kokemusta, erilaiset ahdistusoireet, aggressiivisuus ja masennus, sekä vaikeiden kokemusten tunkeutuminen ajoittain väkisin mieleen. Myös ilman sitä, että ihminen olisi vaikeasti traumatisoitunut em. tavalla, vaatii siirtolaisuus ja pakolaisuus aina oman identiteetin uudelleen arviointia ja psykologista surutyötä. Kun mikään ei uudessa ympäristössä ole enää itsestään selvää samalla tavalla kuin vanhassa kotimaassa, ihminen kokee helposti avuttomuutta ja turvattomuutta. Omaa asemaa esim. pakolaisena ja autettavana saattaa hävetä ja tämä voi ajoittain purkautua myös kiukkuna ja aggressiona uuden maan viranomaisia kohtaan. Psykologisessa sopeutumisessa uuteen kulttuuriin on joissain teorioissa nimettykin olevan omat vaiheensa. Alkuun ihminen tavallaan kieltää mielessään mitään ongelmia olevan ja saattaa idealisoida uutta elämänympäristöään. Vähitellen vastoinkäymisten myötä tämä ihannointi murtuu, ja esiin tulee erilaista, yksilölle itselleen stressitilanteissa ominaista reagointia. Kun aika kuluu ja uutta elämäntilannetta aletaan hallita paremmin, alkaa ahdistuksen kokemus vähetä

Jyväskylän maahanmuuttajapalveluissa toimii psykologi osana pakolaisille ja inkerinsuomalaisille paluumuuttajille tarkoitettuja palveluita. Mikäli olet toimiston asiakas, olet oikeutettu käyttämään psykologin palveluita ja voit varata ajan toimiston opastuksesta. Tapaamiselle varataan mukaan tulkki. Mikäli et enää asioi maahanmuuttajapalveluissa, voi omalta terveysasemalta varata aikaa terveysaseman psykologille. Näihin palveluihin on oikeutettu jokainen Jyväskylän kaupungin asukas. Psykologien kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi painavista asioista. Terveysaseman lääkäri on henkilö, jolle voit myös puhua ongelmistasi, hän voi tarvittaessa harkita lähetteen laatimista sopivien mielenterveyspalveluiden asiakkaaksi tai ottaa yhteyttä esim. maahanmuuttajapalveluiden psykologiin, mikäli palveluita on muualta vaikea saada esim. pitkien jonojen vuoksi. Kaupungin julkisten palveluiden piiriin kuuluville psykiatrian erikoislääkäreille (kaupungin mielenterveystoimistot) ei asiakas voi varata aikaa suoraan, tarvitaan oman terveyskeskuslääkärin lähete. Jyväskylässä toimii myös eri alueilla kouluilla terveydenhoitajia ja koulupsykologeja, joille kouluikäiset voivat suoraan hakeutua, ja alle 12-vuotiaden lasten kasvatusongelmissa neuvoja voi saada kaupungin perheneuvolasta. Asioissa voi edetä esim. niin, että ottaa ongelmat puheiksi oman lääkärin vastaanotolla, joka laatii tarvittavan lähetteen.

Sirkku Suikkanen
psykologi
Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика