Pilottinumero 2015

Yrittäjyyden plussat ja miinukset Suomessa

nuoren yrittäjän näkökulma

Julia Varjakas
Julia Varjakas, fysioterapeutti

Ajatus oman yrityksen perustamisesta hautui mielessäni monta vuotta. Alkuun ajatus ei tietenkään tuntunut kovin realistiselta, kun olin vasta valmistunut Tarton yliopistosta (2004) ja kun olin töissä Tallinnan lastensairaalassa (2004–2011). Muutettuani Suomeen kolme vuotta sitten huomasin, että täällä on tarjolla yksityisiä terveyspalveluita melko laajalti. Lisäksi huomasin, että Suomessa on kysyntää terveyspalveluille venäjän kielellä, myös koko perheen palveluille. Sellaiset ongelmat, kuten selkä- ja niskakivut tai huoli oman lapsen fyysisestä kehityksestä ovat hyvin yleisiä, ja perheet etsivät niihin usein apua myös julkisen terveydenhuollon ulkopuolelta.

Työskennellessäni poliklinikalla Nurmijärvellä, tuli minulle mieleen, että oman vastaanoton perustaminen antaisi mahdollisuuden käyttää taitojani kaikessa laajuudessaan. Jo vuoden päästä avasin Perhefysion, joka on koko perheen fysioterapiakeskus Vantaalla (Nuijatie 6A). Siellä voi saada koulutetun fysioterapeutin apua mm. aikuisten selkäkipujen hoitoon, koululaisten ja alle kouluikäisten lasten ortopedisten ongelmien ratkaisuun sekä lasten fyysisen kehityksen arviointiin ja tukemiseen. Lisäksi järjestetään erilaisia hyödyllisiä ryhmäharjoituksia koko perheelle kolmikuisista lapsista aina ikääntyneisiin asti.

Sen jälkeen, kun olin perustanut oman yritykseni, alettiin minua kutsua maahanmuuttajille suunnatuille yrittäjäkursseille esimerkkinä sellaisesta ihmisestä, joka voi antaa oppilaille käytännön suosituksia aiheesta. Kun näissä tapaamisissa kysytään, pidänkö oikeana ratkaisuani ryhtyä yrittäjäksi, voin järkähtämättömällä sisäisellä varmuudella sanoa, että en ole hetkeäkään katunut sitä.

Vaikeuksia tietenkin ajoittain on, sillä mikäpä yritys toimisi ongelmitta. Ne eivät minun mielestäni kuitenkaan riipu maasta tai kansallisuudesta. Terveysalan asiantuntijat, kuten minä, törmäävät yrittäjänä toimiessaan kaikille yhteisiin ongelmiin.

Minua kannustaa se, että tiedän taitojeni ja kokemukseni olevan tarpeen tässä maassa. Lisäksi sellaiset asiakkaiden lausahdukset, kuten "Miten hyvä, että olette olemassa ja että me löysimme Teidät!" motivoivat voittamaan kaikki vaikeudet.

Suurimmaksi vaikeudeksi minulle on osoittautunut yhteistoiminta yksityisten yritysten kanssa. Tähän ongelmaan törmäsin jo valmisteluvaiheessa, kun etsin itselleni sopivia toimitiloja. Alun perin ajattelin vuokrata työhuoneen jo olemassa olevasta suomalaisesta organisaatiosta, jossa on tarjolla eri lääketieteen asiantuntijoiden palveluita. Neuvottelut partnereiden kanssa eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään konkreettiseen tulokseen. Jotkut käännyttivät minut heti kättelyssä, kun olin puhelimessa sanonut ensimmäiset sanat, jotkut peruuttivat aiemmin sovitut tapaamiset. Lisäksi sain lukuisat kerrat kuulla lauseen, joka on varmaankin kaikille tuttu: "Lähettäkää sähköposti, niin vastaamme Teille". Suurena vastakohtana näille ensimmäisille yhteistyökokemuksille olivat neuvottelut valtiollisten organisaatioiden edustajien kanssa. Niissä suhtautuminen oli aina korrektia ja suvaitsevaista. Erityisesti yrityskonsulttien kanssa käydyt keskustelut kannustivat minua heittämään pois kaikki epäilykseni ja vahvistivat lopullisesti päätökseni perustaa oma yritys.

Tällä hetkellä äidinkieleni venäjä on minulle selkeä etu, sillä se antaa minulle mahdollisuuden luoda suhteita venäjänkielisten organisaatioiden kanssa. Täytyy huomauttaa, että kaikkien niiden organisaatioiden edustajat, joiden kanssa olen ollut yhteyksissä, suhtautuvat toimintaani positiivisesti. Niistä joidenkin kanssa minulle on muodostunut vahva ja hedelmällinen yhteistyö.

Suurena plussana yrityksen toiminnassa Suomessa on valtiollisten ohjelmien tuki. Sitä ovat uusien yrittäjien mahdollisuus rahallisen tuen saamiseen, alennettu sosiaaliturvamaksu neljänä ensimmäisenä toimintavuonna sekä erilaiset yrittäjäkurssit ja -seminaarit. Minulle oli hyötyä YritysHelsingin järjestämästä maahanmuuttajien yrittäjäkoulutuksesta. Siellä sain perustiedot markkinoinnista, kirjanpidosta ja yrityksen perustamisesta, mutta lisäksi varmuuden siitä, että kaikki onnistuu. Kurssilla meille annettiin mahdollisuus saada tietoa meitä kiinnostaneista asioista ja laatia yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi oli mielenkiintoista keskustella eri maista tulleiden maahanmuuttajien kanssa. Meidän ryhmäämme oli koottu edustajia kolmelta eri mantereelta, 12 valtiosta. Kaikki me koimme samanlaista epävarmuutta yrityksen perustamisesta uudessa maassa.

Lopuksi haluaisin mainita, että suurin plussa minulle on ollut mahdollisuus auttaa maanmiesteni perheitä. Kun saan positiivista palautetta, ystävällisiä sanoja ja vilpitöntä kiitollisuutta asiakkailtani, vakuutun yhä enemmän siitä, että yrityksen perustaminen Suomessa oli oikea päätös.

Julia Varjakas, Fysioterapeutti, PERHEFYSIO
puh. +358 40 480 3305www.perhefysio.fi
Suomennos: Tiia Moilanen

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика