Pilottinumero 2015

Sporttia kaikille

innostaa vantaalaisia liikuntaharrastusten pariin

Sporttia kaikille

Asutpa missä päin Vantaata tahansa ja tulet mistä päin maailmaa tahansa Sporttia kaikille hanke auttaa sinua löytämään liikuntaharrastuksen pariin. Sporttia kaikille hankkeen tarkoituksena on saattaa kaupungin ja seurojen liikuntapalvelut kaikkien ulottuville.

Vantaa sijaitsee keskellä vetovoimaista pääkaupunkiseutua ja tilastojen perusteella Vantaa on Suomen kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti rikkain kaupunki. Vantaan kaupungin keskeisiä arvoja ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Yhteiset arvot ja toimintatavat ovat niitä työkaluja joilla edistetään avointa toimintakulttuuria eri sektoreiden kanssa. Kaupunkimme asukasmäärä on kohonnut jo yli 210 000 henkilöön.

Vantaan liikuntapalveluissa tehdään aktiivisesti työtä ja etsitään uusia ratkaisuja ja kokeiluja, jotta kuntalaiset saataisiin aktiviteetteihin mukaan. Vantaan kaupungilla on vahva usko kumppanuuden ja yhteistyön kautta kumpuavaan yhteisöllisyyteen. Yhteistyön ja kumppanuuden perusainekset edellyttävät luottamusta ja hyvää verkostoa. Liikuntakentän kanssa tehtävä yhteistyö, hankkeet ja tapahtumat ovat kumppanuutta, joka on rakentunut pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja keskinäisellä vastuunjaolla. Näin muodostuu yhteishenki, joka ruokkii myönteisellä tavalla väestöä liikkeelle ja sysää liikuntakenttää eteenpäin kohti asetettuja tavoitteita, liittyvätpä ne sitten valmennukseen ja sitä kautta urheilullisiin tavoitteisiin tai harraste- ja terveysliikuntaan.

Vantaan liikuntapalveluissa on Sporttia kaikille hankkeen aikana koottu kumppanuusverkosto kaupungin liikuntajärjestöjen ja maahanmuuttajajärjestöjen toimijoista. Sporttia kaikille hanke on saanut vauhtia kymmeniin liikuntaryhmiin eri puolilla Vantaata. Hankkeen edetessä liikuntajärjestöistä on saatu uusia kumppaneita mukaan ja sitä kautta toiminta on monipuolistunut ja laajentunut.

Vantaalaisilla liikuntajärjestöillä on pitkä kokemus yhteistyöstä kaupungin kanssa sekä eri hankkeissa toimimisesta. Monikansallisilla yhdistyksillä puolestaan on paljon omaa kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastetoimintaa.

Sporttia kaikille hankkeen avulla yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa on lisääntynyt. Hanke on aktivoinut myös maahanmuuttajajärjestöjen omaa liikuntatoimintaa.

Valtion kotouttamisohjelman yleisenä tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla sekä eri väestöryhmien välisen toimivan vuorovaikutuksen ja hyvien etnisten suhteiden vahvistaminen. Juuri tätä kotouttamisohjelman liikuntapolitiikkaa toteutetaan myös Sporttia kaikille hankkeessa edistämällä kaikkien kuntalaisten aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan.

Hankkeen avulla kaupungin ja seurojen välinen yhteistyö on tehostunut ja yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen on löytänyt tiensä liikuntaryhmiin ja kerhoihin. Tulevaisuudessa Sporttia kaikille – monikulttuurinen liikunta juurtuu pysyväksi osaksi vantaalaista liikuntatoimintaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi seurojen ja kaupungin välistä yhteistyötä ja myös seurojen keskinäistä yhteistyötä sekä toinen toisiaan tukevaa toimintaa pilotoidaan, kehitetään ja rakennetaan kuntalaisia kuunnellen.

Liikunta on loistava väline eri väestöryhmien keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiselle. Sporttia kaikille hankkeessa rakennetut kumppanuudet ja eri kulttuurien väliset sillat avaavat reitit uusien ideoiden syntymiselle jatkuvasti.

Iloitsemme siitä, että kumppanit ovat valmiit viemään eteenpäin vantaalaista liikuntahurmaa ja jatkavat kanssamme hyvän jalansijan saanutta Sporttia kaikille toimintaa. Mennään yhdessä eteenpäin – liikunnan merkeissä. Sporttia kaikille hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Marja Auroma ja Michaela Moua
Sporttia kaikille –hanke
Kuvat: Anna Kajava
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика