Hoiva-avustaja

Suomen väestö vanhenee kovaa vauhtia, ja näin ollen kasvaa myös venäjänkielisten eläke-iässä olevien maahanmuuttajien määrä. Niin venäläiset kuin suomalaisetkin vanhukset tarvitsevat tulevaisuudessa hoitoa, joten sosiaali- ja terveysalalla on jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa, tarvetta venäjänkieliselle henkilökunnalle, joka pystyy palvelemaan ikääntynyttä väestöä sen omalla äidinkielellään. Palvelu omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää silloin, jos vanhus sairastaa dementiaa, unohtaa opitun kielen ja on kykenevä selittämään asioita vain äidinkielellään.

Yksi tarvituista ammateista sosiaali- ja terveysalalla on vanhuksien ja vammaisten hoiva-avustajan työ. Hoiva-avustaja on asiantuntija, joka työskentelee vanhusten ja vammaisten hoivapalveluissa tukemalla asiakkaan sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Näitä palveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä asiakkaan tukeminen. Hoiva-avustajat voivat palvella asiakkaita kotihoidossa tai vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Hoiva-avustajia palkkaavat työhön kunnat, kuntayhtymät sekä yritykset ja järjestöt, jotka tarjoavat tämän alan palveluita.

Suomi on maa, joka on monille venäläisille turisteille suosittu kohde. Tämän vuoksi turismi, joka tarjoaa hoivapalveluita perheille, joissa on vammaisia lapsia tai iäkkäitä vanhempia, on suuntaus, joka lähiaikoina alkaa aktiivisesti kehittyä. Kuin lisänä perhelomailuun, monet suomalaiset hoitokeskukset, jotka ovat valmiita palvelemaan turisteja venäjäksi, alkavat tarjota palvelupaketteja sekä ottaa väliaikaiseen hoitoonsa perheenjäseniä, jotka tarvitsevat apua ja jotka haluavat tulla Suomeen lomalle.

Viime vuosina Suomessa on kasvanut sosiaali- ja terveysalan opetusohjelmien määrä, joita tarjotaan väestön työllistämiseksi. Maahanmuuttajan suurimpana esteenä uuden ammatin saamisessa on suomen kielen osaamisen taso, joka on usein riittämätön lopputyön kirjoittamiseen. Tästä syystä keväästä 2014 lähtien aloitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön tuella 12 alueella hoiva-avustajien koulutus ja maahanmuuttajille lisäpanostuksena tämän alan suomen kielen opiskelu. Työvoimakoulutus rahoitetaan työ- ja elinkeinohallinnon tuella, ja se on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Hoiva-avustajan ammatti on osa lähihoitajan ammattia. Hoiva-avustajan osaamisen mukaiset tutkinnon osat suorittanut henkilö voi jatkaa opintojaan ja suorittaa koko lähihoitajatutkinnon. Jos haluaa opintoja voi jatkaa välittömästi tai myöhemmin, työssäolovaiheen jälkeen. Hoiva-avustajan koulutusohjelma kestää noin yhden vuoden, se on monipuolinen ja universaali, ja siihen kuuluu opiskelun lisäksi työharjoittelu.

Hoiva-avustajien koulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistyä ja valmistua lyhyemmän koulutusajan kautta ammattiin, johon kysyntä Suomessa kasvaa vuosi vuodelta. Hoiva-avustajan koulutuksen voi saada työvoimakoulutuksena.

Hakemuksen koulutukseen voi jättää sähköisesti Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutuksen järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja muut oppilaitokset Suomessa. Opiskelijalle maksetaan koko koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi kulukorvausta.

Tarkempia tietoja hoiva-avustajan koulutuksesta voi saada sivuilta www.te-palvelut.fi tai kääntymällä oman paikkakuntansa Työ- ja elinkeinotoimiston puoleen.

Marina Zarubalova, Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva: Natalia Savela
Käännös: Maria Lepistö

P.S. YLE:n uutisissa 18.2. kerrottiin venäjänkielisten hoiva-avustajien koulutuksesta, jotta he pystyisivät palvelemaan ikääntyneitä maahanmuuttajia heidän omalla äidinkielellään. Lisää aiheesta voi lukea tästä:
http://yle.fi/uutiset/russkoyazychnym_pozhilym_nuzhen_ukhod_-_personala_ne_khvataet/7095754

Siirry ylösЯндекс.Метрика