Venäjän Suomen suurlähetystö vastaa lukijoiden kysymyksiin

Hyvää päivää!
Asun pysyvästi Suomessa, minulla on kaksoiskansalaisuus, olen naimisissa suomalaisen kanssa ja meillä on lapsia. Käyn ehdottomasti Venäjällä joka vuosi yhdessä perheeni kanssa. Olen sitä mieltä, että nämä matkat ovat tärkeitä miehelleni ja lapsilleni, koska siten he tutustuvat Venäjään, tapaavat sukulaisia ja oppivat venäjää.

Sen jälkeen kun uusi maahantuloa ja maastapoistumista koskeva laki tuli voimaan, meillä on ollut ongelmia hakiessamme viisumeita Venäjän matkaa varten. Jos aiemmin riitti se, että kirjoitin konsulille osoitetun hakemuksen ja pyysin tekemään viisumit perheenjäsenilleni tietyksi ajaksi, niin nyt tilanne on muuttunut täysin. Kutsut perheelleni pitää tehdä Liittovaltion maahanmuuttoviraston viranomaisten kautta. Kuitenkaan en ole ollut pitkään aikaan kirjoilla Venäjällä, minut on rekisteröity konsulaattiin (ПМЖ - pysyvä asuinpaikka), minulla ei ole Venäjän sisäistä passia ja Venäjällä asuvat sukulaiset eivät ikänsä vuoksi kykene laatimaan kutsua perheenjäsenilleni. Tällä hetkellä ainut mahdollien tapa on hakea viisumia välittäjäfirman kautta, ja se on huomattavasti kalliimpaa. Eikä kyse ole vain hinnasta. Lain mukaan minulla on oikeus kutsua perheeni, mutta käytännössä se on mahdotonta. On käynyt niin, että Venäjän hyväksymä uusi maahantuloa ja maastapoistumista koskeva laki ei parantanut, vaan heikensi perheeni oikeudellista asemaa. Haluan esittää Venäjän Federaation suurlähetystölle kysymyksen: voivatko samassa tilanteessa olevat Venäjän kansalaiset anoa viisumin saamista yksinkertaisemmalla tavalla?

Kunnioittavasti,
Natalia H.

Vastaus Mosaiikki-lehden lukijan kysymykseen
Liittovaltion laki № 114-FZ Venäjän Federaatiosta pois matkustamisesta ja Venäjän Federaatioon matkustamisesta on hyväksytty 15.8.1996 (tällä hetkellä voimassaoleva lain sananmuoto on ollut käytössä 9.6.2008 lähtien) ja sen 25. pykälässä määrätään ne perusteet, joiden mukaan ulkomaan kansalaiselle myönnetään viisumi. Yksi näistä perusteista on kutsu saapua Venäjän Federaatioon. Ulkomaiden kansalaiselle osoitetun kutsun saapua Venäjän Federaatioon laatii Venäjän Federaation kansalaisen anomuksesta liittovaltion toimeenpanovaltaa edustavan ja maahanmuuttoa valvovan elimen alueviranomainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Venäjän kansalaiset voivat Venäjällä pyytää Liittovaltion maahanmuuttoviraston alueellista yksikköä laatimaan kutsun ulkomaalaiselle.

Kutsun myöntämisjärjestys (määräajat, luettelo tarvittavista asiapapereista jne.) on määritelty Venäjän Federaation hallituksen asetuksessa (8.10.2007 № 655 Ulkomaiden kansalaisten tai ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden Venäjän Federaatioon saapumista koskevan kutsun laatimissääntöjen vahvistamisesta).
Kutsun perusteella Venäjän ulkomailla sijaitsevat konsulinvirastot myöntävät  vierailumatkaa Venäjälle suunnittelevalle ulkomaan kansalaiselle tavallisen yksityisviisumin, joka on voimassa enintään kolme kuukautta. Tässä yhteydessä konsulaattien toimivaltaan kuuluu ainoastaan viisumin valmistaminen niille esitettyjen asiapapereiden pohjalta.

Venäjälle yksityisasioissa tuleville ulkomaalaisille ei turistimatkojen lisäksi valitettavasti ole olemassa yksinkertaisempaa tapaa viisumin saamiseen. Kuitenkin laissa on otettu huomioon, että joissakin tapauksissa konsulaatti voi myöntää viisumin ilman kutsua. Perusteena Venäjän viisumin myöntämiseen ulkomaiden kansalaiselle voi olla Venäjän Federaation diplomaattiedustuston tai konsulinviraston johtajan päätös, joka voidaan poikkeustapauksissa tehdä ulkomaan kansalaisen laatiman kirjallisen hakemuksen perusteella. Poikkeustapauksilla tarkoitetaan yleensä humanitäärisiä perusteita (sukulaisten vaikea sairaus, kiireellisen leikkauksen tarve jne.). Tällöin kyseisten perusteiden tulee olla kirjallisesti vahvistettuja, esim. lääkärin todistuksella.

Venäjän Suomen suurlähetystö

Mosaiikki № 5/2008

 

Яндекс.Метрика