Venäjän Suomen suurlähetystö vastaa lukijoiden kysymyksiin

Hyvää päivää!
Tyttäreni päättää lukion ensi vuonna. Hän haluaisi lähteä opiskelemaan Moskovaan, yliopistoon. Kertokaa, mitä sen toteuttamiseksi pitää tehdä. Tyttärellä on Suomen kansalaisuus.

Kunnioittavasti,
Svetlana Nikolajevna

Toimitus pyysi Venäjän suurlähetystöä vastaamaan kysymykseen laajemmin ja tarkastelemaan kahta erilaista tilannetta:
- kun hakijalla on Suomen kansalaisuus
- kun hakijalla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus.

Vastaus Mosaiikki-lehdelle Venäjällä opiskelemisesta

Hyvä Svetlana Nikolajevna!
Suurin osa venäläisistä korkeakouluista antaa ulkomaiden kansalaisille opetusta kaupallisin perustein. Opetuksesta perittävä maksu vaihtelee korkeakoulusta ja valitusta alasta riippuen.

Kuitenkin Venäjän Federaation opetushallinto myöntää erityisesti Suomea varten valtion stipendejä eripituisia opintoja varten. Esimerkiksi opintovuodelle 2008-2009 on suomalaisille korkeakouluihin hakijoille myönnetty 20 stipendiä, joista 10 on tarkoitettu perustutkintojen (alemmat korkeakoulututkinnot, maisterin tutkinnot ja diplomitutkinnot) suorittamiseen ja toiset 10 jatko-opiskeluun ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Nykyään on monissa venäläisissä korkeakouluissa otettu käyttöön kaksivaiheinen akateemisten asiantuntijoiden koulutus, johon kuuluu alempi tutkinto ja maisterin tutkinto. Alemman tutkinnon suorittamisaika on neljä  vuotta ja maisterin tutkinnon kaksi vuotta. Venäjän kieltä taitamattomien henkilöiden koulutus kestää vuoden pidempään.

Opiskelemaan hakevilla tulee olla suoritettuna keski-asteen koulutus, joka vastaa venäläistä täyttä keskiasteen yleissivistävää koulutusta ja valittuun erityisalaan liittyvien aineiden kouluarvosanojen  tulee olla vähintään 80% niiden maksimitasosta. Muiden aineiden arvosanojen tulee olla vähintään tyydyttäviä.

Koulun tai jonkun muun ennen korkeakoulua suoritettavan koulutuksen päättämisen ja Venäjälle opiskelemaan hakemisen väliin jäävä aika ei saa ylittää kolmea vuotta. On toivottavaa, että hakijat olisivat iältään enintään 25-vuotiaita.

Venäläisiin korkeakouluihin opiskelemaan hakevien tulee olla terveitä, eikä heillä saa olla lääketieteellisiä esteitä Venäjän ilmasto-olosuhteissa opiskelulle ja asumiselle.
Hakijoiden valinnan Suomessa suorittaa Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, joka toimii Suomen opetusministeriön alaisuudessa. Vastuuhenkilönä on CIMOn vanhempi asiantuntija Asta Hämäläinen. Tarkat tiedot CIMOn sijainnista ja työpuhelinnumeroista löytyvät sen internet-sivuilta osoitteesta www.cimo.fi

Mitä tulee hakijoihin, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansallisuus, niin yleensä venäläiset korkeakoulut tarkastelevat heitä Venäjän kansalaisina, ja he pyrkivät budjettivaroin rahoitetuille ja kaupallisille osastoille yleisin perustein. Ottaen huomioon mahdolliset kahdenväliset sopimukset yhteistyöstä suomalaisten oppilaitosten kanssa sekä muut erityispiirteet suosittelemme ehdottomasti, että jokaisessa konkreettisessa tapauksessa neuvotellaan etukäteen sen korkeakoulun hallinnon edustajien kanssa, johon aiotaan pyrkiä. On myös otettava huomioon, että tästä vuodesta lähtien moniin korkeakouluihin pyrittäessä vaaditaan ehdottomasti, että yhtenäinen valtakunnallinen tutkinto on suoritettu haettavaa alaa vastaavissa oppiaineissa. Tietoa siitä, miten suomalaisista kouluista valmistuneet voivat suorittaa yhtenäisen valtakunnallisen tutkinnon, voi saada Venäjän asuinpaikkakunnan opetushallinnon viranomaisilta.

Venäjän Suomen suurlähetystö

Mosaiikki № 4/2008

 

Яндекс.Метрика