Venäjän Suomen suuurlähetystö vastaa lukijoiden kysymyksiin

Kysymys:
Voisitteko kertoa tarkemmin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuudesta? Opiskelen kielikurssilla ja siellä tuttavat ovat puhuneet siitä, että pian Suomi lopettaa kaksoiskansalaisuuden myöntämisen, koska venäläinen osapuoli ei ole allekirjoittanut jotain asiakirjoja. Onko asia niin? Jos se ei ole niin, niin olkaa hyvä ja kertokaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvistä juridisista asioista. Olettakaamme, että minä saan kaksi passia, suomalaisen ja venäläisen. Voisitteko kertoa, miten siinä tapauksessa rajanylitysprosessi tapahtuu kumpaankin suuntaan? Entä miten tulee toimia, kun Venäjän ulkomaanpassin voimassaoloaika päättyy? Annetaanko minulle uusi passi, jos minulla on kaksoiskansalaisuus? Yleensäkin haluaisin saada mahdollisimman paljon tietoa näistä asioista.

Kunnioittavasti, Natalia V.

Vastaus:
Kansainvälisessä oikeudessa kaksoiskansalaisuuden käsite tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä on samanaikaisesti kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Venäjän lainsäädäntö ei sulje pois kaksoiskansalaisuutta, mutta oikeudellisissa suhteissa kaksoiskansalaisilla yleensä tunnustetaan olevan vain oman maansa kansalaisuus.

Venäjän Federaation kansalaisuudesta annetun, voimassa olevan federaatiolain 6. pykälän 2. osan mukaan Venäjän kansalaisen saama toisen valtion kansalaisuus ei edellytä Venäjän kansalaisuudesta luopumista. Saadessaan toisen valtion kansalaisuuden Venäjän Federaation kansalainen säilyttää siis kaikki Venäjän lakien mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi oikeuden vaihtaa ulkomaanpassi sen voimassaoloajan umpeuduttua.

Huomattakoon, että vaikka Venäjän kansalaisella olisi myös vieraan valtion kansalaisuus, Venäjän Federaatio käsittää hänet ainoastaan Venäjän kansalaiseksi (federaatiolaki ”Venäjän Federaation kansalaisuudesta”, 6. pykälän 1. osa).
Mitä rajan ylittämisessä noudatettavaan menettelyyn tulee, kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden on esitettävä rajaviranomaisille molemmat passinsa: Venäjän kansalaisen ulkomaanpassi ja Suomen kansalaisen passi.

Kysymykset, jotka liittyvät Suomen kansalaisuuteen ja siihen, voiko henkilöllä olla Suomen kansalaisuuden rinnalla toisen valtion kansalaisuus, säädetään Suomen ao. laissa. Siihen liittyvät tiedustelut suositellaan osoitettavan Suomen viranomaisille, esimerkiksi Ulkomaalaisvirastoon.

Venäjän Suomen suurlähetystö

Huomio:
Hyvät lukijat, te voitte esittää kysymyksiä Venäjän Suomen suurlähetystölle Mosaiikki-lehden toimituksen kautta. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Mosaiikki-lehdessä.

Mosaiikki № 7/2007

 

Яндекс.Метрика