Ammattiliiton rooli työpaikan ongelmatilanteissa

Lukijamme kysymys:
Minulla ei ole ongelmia työnantajani kanssa, mutta työtoverini aiheuttaa minulle kaikenlaisia hankaluuksia. Voiko ammattiliitto auttaa ja neuvoa tällaisissa asioissa vai kuuluuko ammattiliitolle ainoastaan työntekijän ja työnantajan väliset ongelmatilanteet? Ja jos voi auttaa, niin mitä ammattiliitto voi konkreettisesti tehdä asian suhteen?

Vastaus:
Meitä ihmisiä on moneksi, myös työpaikoilla. Jos kyse on pienistä erimielisyyksistä, kannattaa niistä keskustella heti avoimesti työpaikan työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen kanssa. Jos kyse on suoranaisesta kiusaamisesta, on syytä ottaa lisäksi yhteyttä lähimpään esimieheen. Usein asioista keskustelu auttaa, vaikka sen aloittaminen voi olla kiusallista ja epämukavaakin.

Helpoin tapa puhua tällaisista työpäivän arkeen liittyvistä ongelmista on luottamuksellinen kehityskeskustelu esimiehen kanssa, mutta niitä on yleensä vain kerran vuodessa, eikä kaikilla työpaikoilla ollenkaan.

Ammattiliitoilla ei ole suoraa roolia tai keinoa puuttua ihmisten välisiin erimielisyyksiin tai riitoihin. Mutta näissäkin asioissa luottamusmieheltä, työsuojeluvaltuutetulta tai jos sellaisia ei ole, ammattiliiton toimitsijalta kannattaa kysyä yksityiskohtaisia neuvoja. Ammattiliitot ovat jäseniänsä varten, ja palvelevat moninaisissa asioissa!

Valitettavan usein työpaikoilla ihmiset syystä tai toisesta eivät ole kovin hyviä kavereita keskenään. Työnohjaus on hyvä tapa selvittää työyhteisön sisäisiä ristiriitoja. Samoin ammattiosastojen tilaisuuksissa ja harrastustoiminnankin yhteydessä voi saada vertaistukea muilta oman alan ihmisiltä. Myös esimiehet voivat sijoitella työvuoroilla, työpisteiden sijainnilla ja työnkierron avulla ”riidoissa olevia” ihmisiä erilleen, jos asia ei muuta kautta ratkea.

Ahti Ruoppila, aluejohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
ahti.ruoppila@sak.fi
Яндекс.Метрика