Miten käy työttömille?

Hyvät Mosaiikki-lehden lukijat!

Eräs lukija lähetti kysymyksen koskien työttömyysturvaa.

Mikä odottaa ihmisiä, jotka ovat jo työttöminä tai joutumassa työttömiksi lähiaikoina? Hän haluaisi tietää, mitä muutoksia on tapahtunut ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa viime aikoina? Hän on huolestunut asiasta, koska alustavien tietojen mukaan häntä uhkaa lähiaikoina irtisanominen.

Kiitos valitettavan ajankohtaisesta kysymyksestä.

Maailmanlaajuinen talouslama on kestänyt pitkään. Siitä johtanut Suomen vientiteollisuuden tuotannon väheneminen ja julkisen talouden nopea velkaantuminen on näkynyt lisääntyneenä ja pitkittyneenä työttömyytenä. Tämä tilanne jatkuu vielä ensi vuonnakin, vaikka monilla aloilla on myös merkkejä paremmasta ja uusia työpaikkoja syntyy. Kannattaa siis olla aktiivinen, ja kysellä töitä TE-toimiston kautta ja suoraan työpaikoiltakin. Ja jos töitä ei löydy, kannattaa hakeutua johonkin koulutukseen, niin taidot karttuvat ja ovat ajan tasalla sitten kun siirtyminen työelämään tapahtuu. Näistäkin voi kysellä TE-toimistosta tai suoraan oppilaitoksista.

Pääministeri Juha Sipilän johtama Suomen hallitus haluaa nostaa kilpailukykyä palkansaajien kustannuksella. Hallituksen tekemä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkausesitys tulisi voimaan v. 2017 alussa. Ehdotuksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä kesto säilyisi 500 päivänä.

Lisäksi omavastuuaikaa, eli aikaa jonka jälkeen vasta alkaa saamaan rahaa, pidennettäisiin nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään. Työllistymistä edistävien palvelujen osalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin. Uudet korotetun ansio-osan prosentit olisivat 55 ja 25. Pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosista luovuttaisiin.

Näitä toimia ei ammattiyhdistysliike voi hyväksyä. Asioista neuvotellaan edelleen työmarkkinajärjestöjen (SAK, Akava, STTK, EK ja KT) kesken. Suomessa on lähes 347 000 työtöntä. Samaan aikaan hallitus vielä karsii työllistämisen määrärahoja, mm. puolittaa aikuiskoulutustuen. Toivottavasti tilanteessa päästään sopuratkaisuun, ja työttömyysturva säilyisi kohtuullisella tasolla. SAK:n malli talouden ja kilpailukyvyn vahvistamisesta perustuu sopimiseen: työmarkkinajärjestöt sopivat työehdoista keskenään ja työelämään liittyvästä lainsäädännöstä yhteistyössä valtiovallan kanssa. Hallitus ja työnantajat haluavat yksipuolisesti heikentää työntekijöiden palkkaa ja työttömyysturvaa.

Mitä näissä asioissa tapahtuu, on siis vielä avoinna. Neuvottelutilannetta voi seurata mm. www.sak.fi -sivuilta.  Asiat ovat aika monimutkaisia, joten oma tilanne kannattaa aina varmistaa omasta ammattiliitosta ja sen työttömyyskassassa. Yhteystietoja löytyy mm. www.liitot.fi -sivuilta.

 

Yhteistyöterveisin ja hyvää alkutalvea!

 

Ahti Ruoppila,
aluejohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
ahti.ruoppila@sak.fi

 

Venäjännös: Lidia Popova

Materiaali julkaistaan säätiön tuella:---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 7 (109) 2015 (joulukuu)
Mosaiikki-Tampere № 4 (28) 2015 (joulukuu)
Mosaiikki-Vaasa № 4 (42) 2015 (joulukuu)
Mosaiikki-Savo № 4 (22) 2015 (joulukuu)


Siirry ylösЯндекс.Метрика