Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Lukijamme kysymys:

Lukijan kysymys: ”Olen kuullut, että liitto ei maksaisikaan työttömyyskorvausta, jos ihmisellä on oikein korkea palkka. Pitääkö se paikkansa? Onko olemassa joku yläraja, jonka jälkeen ansiosidonnaisen päivärahan maksuprosentti muuttuu vai onko prosentti sama kaikille palkansaajille? Jos yläraja on, mikä se on?”

Vastaus:

Kiitos hyvästä kysymyksestä!

Tärkein asia on turvata itselleen työttömyyden kohdatessa ansiosidonnainen päiväraha, mikä tapahtuu automaattisesti, kun liittyy ammattiliittoon ja sitä kautta työttömyyskassaan. Ammattiliiton kautta saa myös neuvontaa ja apua mm. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa riitatilanteissa.

Ansiosidonnainen päiväraha vaihtelee, ja se on prosentuaalisesti pienempi suurempituloisilla. Lisäksi muutosturvan piirissä olevat saavat korotettua päivärahaa.

Palkansaajan ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi vähennetään palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava erä. Vähennys on 3,94 prosenttia vuonna 2012 täyttyvissä työssäoloehdoissa. Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot.

Työttömyyskassan maksamat etuudet voivat määräytyä kolmella eri tavalla (kun kuukautta kohti laskettua palkkaa muunnetaan päiväpalkaksi tai päinvastoin, katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää):


Etuus Perusosa = peruspäiväraha 31,36 €/päivä Ansio-osa palkan 105-kertaiseen perusosaan = 3 292,80 € asti Ansio-osa ylimenevältä osalta
Ansiopäiväraha peruspäiväraha 45 % 20 %
Ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla peruspäiväraha 57,5 % 35 %
Ansiopäiväraha muutosturvan ansio-osalla peruspäiväraha 65 % 37,5 %

Ansiopäiväraha = perusosa, ansio-osa + lapsikorotus

- Perusosa on vuosittain vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen.
- Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää peruspäivärahan 105-kertaisen määrän, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 20 prosenttia.
- Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta, enintään kuitenkin kolmesta lapsesta.
- Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Jos henkilöllä on oikeus korotettuun tai muutosturvan ansio-osaan, voi täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka.

Lisätietoja mm. ammattiliittojen ja niiden työttömyyskassojen sivuilta sekä lähteenä käytetyn Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön www.tyj.fi -sivuilta, jossa on hyvä laskuri, jolla voi laskea oman päivärahansa.

Hyvää alkavaa kesää kaikille Mosaiikki-lehden lukijoille!

Ahti Ruoppila, aluejohtaja,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Länsi-Suomi.
ahti.ruoppila@sak.fi
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика