Tulkkipalvelut ammattiliitossa asioitaessa

Kysymys:

Mikäli maahanmuuttaja on ammattiliiton työssäkäyvä ja jäsenmaksua maksava jäsen ja hän tarvitsee apua työsuhteeseen liittyvissä asioissa, niin onko hänellä oikeus maksuttomaan tulkkauspalveluun asioidessaan ammattiliitossa, jos hänen kielitaitonsa on riittämätön asian selvittämiseen? Mikäli maksuttoman tulkin saaminen on mahdollista, miten se järjestetään: tilaako tulkin asiakas vai ammattiliitto?

Vastaus:

Ammattiliitot haluavat palvella jäseniään, sillä ne ovat olemassa jäseniään varten. Eri liitot hoitavat asian eri tavoin. Monilla liitoilla on toimistoissaan kielitaitoisia työntekijöitä, toiset palkkaavat apua tarvittaessa. Myös jotkut työnantajat järjestävät tulkkauspalveluja ongelmatilanteissa, mutta se on harvinaista.

Tässä muutamia esimerkkejä:

- Sähköliitossa ei ole ollut ongelmia. Asioiden hoidon yhteydessä on puhuttu englannin lisäksi viroa, venäjää, puolaa, saksaa, ranskaa jne. Kielitaitoisia henkilöitä löytyy omasta henkilökunnasta, ja välillä on hankittu muualta apua. Tarvittaessa on palkattu tulkki. Jos liitto maksaa tulkin, se myös hyväksyy sen tilaamisen. Tarve on ollut satunnaista, joten varsinaista käytäntöä ei ole syntynyt, eikä näin ollen selvää linjaa ole.

- Metalliliitossa on eri kieliä osaavia henkilöitä, joita voidaan käyttää tulkkauspalveluun. Lisäksi on tulkkeja ja oma toimitsija ulkomaisille työntekijöille.

- Rakennusliitolla on venäjänkielinen toimitsija Helsingin aluetoimistossa sekä oma ammattiosasto maahanmuuttajille. Osaston jäsenet ovat pääasiassa venäläisiä maahanmuuttajia, joten venäjää käytetään myös kokouksissa.

Kotouttamislaissa sanotaan, että maahanmuuttajien tulisi tietyissä palvelutilanteissa saada viranomaisten järjestämä tulkkaus. Laki ei koske järjestöjä, joista kukin hoitaa asian omalla tavallaan. Tulkkauksen järjestämisestä ja kustannusten maksusta tulee sopia ennakkoon tapauskohtaisesti, koska käytännöt vaihtelevat.

Toiminnan perusajatus on, että SAK:n jäsenliitot pyrkivät palvelemaan kaikkia jäseniään mahdollisimman hyvin. Hankalampi asia on tavoittaa niitä työssäkäyviä ja työtä etsiviä ihmisiä, jotka eivät ole liittojen jäseniä, ja joita useimmiten valitettavasti kohdellaan huonommin kuin suomalaisia.

Hyvää syksyä kaikille Mosaiikki-lehden lukijoille!

Ahti Ruoppila
ahti.ruoppila@sak.fi


Siirry ylösЯндекс.Метрика