Miksi kuntapolitiikka on tärkeää?

Neljän vuoden välein pidettävät kuntavaalit pidettiin syksyllä, ja tämän vuoden alusta ovat uudet kuntapäättäjät vallassa. Kunnissa päätetään ihmisiä lähellä olevista asioista ja lähipalveluista. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni paitsi käy äänestämässä, myös pitää yhteyttä valittuihin päätöksentekijöihin myös vaalien välillä.

Kuntapalvelut etusijalle

Jokaisella suomalaisella on oikeus päivähoitoon, koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhuspalveluihin ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Nämä palvelut eivät saa olla liian kaukana eivätkä ne saa tulla liian kalliiksi asukkaille.

Työllisyys on parasta sosiaaliturvaa. Siksi kunnissa on oltava aktiivisia työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa. Kunnan on oltava elinvoimainen houkutellakseen yritystoimintaa. Se takaa parhaiten myös kunnan oman taloudenpidon ja sitä kautta palvelujen järjestämisen. Veroja ja maksuja ei voida loputtomiin korottaa.

Kunnan on oltava hyvä työnantaja

Jokaisen kunnan on oltava hyvä työnantaja, joka noudattaa lakeja ja sopimuksia. Lakisääteiset palvelut on hoidettava kunnialla. Kuntien pitää tarjota myös nuorille mahdollisuus tutustua kunnan työpaikkoihin esimerkiksi kesätöitä tarjoamalla.

Kuntademokratia taattava

Kunnan ylin päättävä elin on vaaleilla valittava valtuusto. Kunnan asukkaita koskevat päätökset on tehtävä joka tasolla demokraattisesti ja läpinäkyvästi. Tiedottaminen on hoidettava niin, että kaikki asianosaiset saavat tietoa jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Jos palveluita ulkoistetaan, yksityistetään ja yhtiöitetään liikaa, vähenee demokratia ja asukkaiden suora vaikutusmahdollisuus päätöksiin.

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kotikuntansa asioihin. Avoin vuorovaikutus ja tiivis yhteydenpito kuntalaisten ja päättäjien välillä vahvistaa kuntademokratiaa sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Myös kansalaisjärjestöjen, esimerkiksi maahanmuuttajien järjestöjen kuuleminen lisää vaikutusmahdollisuuksia. Olkaa aktiivisesti yhteydessä kuntien valtuustojen jäseniin. Yhteystiedot löytyvät esim. kuntien www-sivuilta.

Ahti Ruoppila
Aluejohtaja, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö, SAK
Kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä
ahti.ruoppila@sak.fi
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика