Ammattiliiton ja työllisyyskassan eroista

Kysymys:

Miten pelkkään työttömyyskassaan ja ammattiliittoon kuuluminen eroavat toisistaan, kumpi on työntekijöille parempi vaihtoehto ja miksi?

Vastaus:

Kiitos kysymyksestä. Tämä on peruskysymys ammattiliitoille. Tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu on työehtosopimus. Jokaisen työntekijän oma asia on hoitaa työnsä kunnolla. Työntekijä- ja työnantajaliittojen tekemällä työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Jos ihminen joutuu yksin sopimaan työnsä hinnan, hänen on sitä vaikea määritellä ja vaikea pärjätä neuvottelussa työnantajan kanssa.

Ammattiliitot ovat ajaneet jäsentensä palkka-asioita todella hyvin. Työntekijöillä, joita liittojen neuvottelemat yleissitovat työehtosopimukset koskevat, ovat palkat viisi prosenttia paremmat kuin niillä, jotka jäävät työehtosopimusten ulkopuolelle. (Lähde: Suomen Yrittäjät ry:n tutkimus: Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys)

Työehtosopimukset ovat lakia vahvemmat

Työehdot eivät synny itsestään. Suomen lait eivät määrittele esimerkiksi vähimmäispalkkaa. Lait on tehty yleisiksi ja ne ovat heikompia kuin työehtosopimukset.

Työehdot sovitaan työntekijä- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Näissä työntekijöitä edustavat siis ammattiliitot. Niissä taistellaan siitä, paljonko työnantajat ovat valmiita työvoimasta maksamaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun työnantajat tietävät, että alan työntekijät kuuluvat liittoon ja tukevat sen toimintaa. Mitä korkeampi alan järjestäytymisaste on, sen paremmin ammattiliitto näissä väännöissä pärjää. Siksi on tärkeää kuulua ammattiliittoon, sillä työttömyyskassa ei näitä neuvotteluja käy.

Työehtosopimuksella taataan minimi. Sitä paremmista ehdoista voi jokainen sopia itse työnantajan kanssa.

Tarvittaessa apua ammattiliiton kautta

Työsuhteeseen liittyy monenlaisia kiemuroita, oikeuksia ja velvollisuuksia. Työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiliitot tarjoavat apua ja konsultointia jäsenilleen ja he tietävät, moneltako sairaslomapäivältä palkka kuuluu maksaa, tai mitä voi tehdä, kun työnantaja ilmoittaa työn päättyvän tänään. Liittoon kuulumaton saa selvittää asiat itse.

Turvaa työttömille

Hyväkin työntekijä saattaa jossain vaiheessa joutua työttömäksi. Ammattiliittojen jäsenet kuuluvat työttömyyskassaan, josta maksetaan ansioon suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei vastaa työstä saatavia tuloja, mutta on selvästi parempi kuin Kelan maksama päiväraha.

Ammattiliittojen jäsenet saavat halutessaan myös neuvontaa välillä aika vaikeissakin toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Oikeus työttömyyskassan korvaukseen syntyy 10 kuukauden työssäolon ja jäsenyyden jälkeen. Siksi liittoon kannattaa liittyä heti. Ammattiliittoa vaihdettaessa eri kassojen jäsenyydet lasketaan yhteen.

Yksityinen työttömyyskassa ei tarjoa näitä tärkeitä etuja jäsenilleen. Yleinen työttömyyskassa YTK ei ole puolustanut työttömyysturvaa eikä työntekijän oikeuksia, kun ne ovat olleet uhattuina. Se ei myöskään neuvottele työehtosopimuksia, ei ole kehittämässä työelämää eikä estämässä työehtojen heikennyksiä. Ne asiat hoitaa ammattiyhdistysliike. Ja mitä vahvempia ammattiliitot ovat ja mitä useammat työntekijät liittoihin liittyvät, sitä suurempi painoarvo meillä työntekijöillä on. Meitä SAK:n ammattiliittoihin kuuluvia on yli miljoona, siksi olemme vahvoja.

Lisäksi eri ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen - usein ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan - runsaasti koulutusta, erilaisia tapahtumia, oman kunnon parantamiseen liittyviä kursseja, erilaisia alennuksia, lomaetuja ja muuta kivaa yhdessäoloa. Nämä edut voi tarkistaa omasta ammattiliitosta.
Liity ammattiliittoon!

Ahti Ruoppila
ahti.ruoppila@sak.fi

Siirry ylösЯндекс.Метрика